Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Celinów

Zapytanie ofertowe nr 7/2013

ZF.271.2.7.2013                                                                        
                                                                                                               Łaskarzew, dnia 01.08.2013 r.


                                                             Zawiadomienie
                          o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  
                   (dotyczy: „Budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Celinów”)

 

Wykaz ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu:

Lp.

Nazwa firmy

 

Cena ofertowa za wykonanie 1m2 chodnika

(brutto)

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane ALBUD

ul. Wiejska 50, 08-460 Sobolew

166,05

2.

Firma Handlowo-Usługowa ALDIAN Wioletta Wysocka

Uścieniec 20, 08-450 Łaskarzew

116,73

3.

PERFEKT Usługi Brukarsko-Budowlane Jarosław Moleń

Anielów 27, 08-460 Sobolew

123,00

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  Firma Handlowo-Usługowa ALDIAN Wioletta Wysocka, Uścieniec 20, 08-450 Łaskarzew za cenę 116,73 brutto za wykonanie 1 m2 chodnika (materiały + robocizna).
Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 2 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.   

Ze względu na prowadzenie postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych postępowanie nie podlega trybowi odwoławczemu.    


                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                             /-/ Marian Janisiewicz

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                           

 

                                                                                                                 

 

 

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2013-08-01 14:21:37 | Data modyfikacji: 2013-08-01 14:44:49.
Data wprowadzenia: 2013-08-01 14:21:37
Data modyfikacji: 2013-08-01 14:44:49
Opublikowane przez: Sylwia Szopa