Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Izdebnie

Zapytanie ofertowe nr 4/2013

ZF.271.2.4.2013                                                                        

   Łaskarzew, dnia 14.05.2013r.

 


                                                             Zawiadomienie
                          o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  

(dotyczy: „Budowy ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Izdebnie” )

 

Wykaz ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu:

Lp.

Nazwa firmy

 

Cena ofertowa (brutto)

1.

ZPHU DAMPAR – Krzysztof Pardej

ul. Hubala 51a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

15 383,73

2.

BRAMTRADE Sp. J. J. Sobolewski, P. Krzysztoporski

Rajec Poduchowny 160a, 26-613 Radom

25 216,89

3.

OGRO-BET Konrad Krawczyk

ul. Radomska 52, 26-630 Jedlnia Letnisko

15 911,27

4.

MAT-USB Ślusarstwo Betoniarstwo Matryba Krzysztof,

Samorządki 39, 04-404 Górzno

14 048,00

 

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  MAT-USB Ślusarstwo Betoniarstwo  Matryba Krzysztof,  Samorządki 39, 04-404 Górzno  za kwotę 14 048,00 zł (brutto), /słownie: czternaście tys. czterdzieści osiem złotych/.

Uzasadnienie wyboru:

Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 4 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.    

 

Ze względu na prowadzenie postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych postępowanie nie podlega trybowi odwoławczemu.                                                                                                                   Z up Wójta Gminy

 

                                                                                                             /-/ Hanna Cichecka

                                                                                                                  Zastępca Wójta

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2013-05-15 11:29:14.
Data wprowadzenia: 2013-05-15 11:29:14
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa