Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym : Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów

Zapytanie ofertowe Nr 3/2013

  Łaskarzew, dnia 04.04.2013r.

ZF.271.2.3.2013


                                                             Zawiadomienie
                          o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym   

(dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów)

Wykaz ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu:

Lp.

Nazwa firmy

 

Cena ofertowa (brutto)

1.

Cesspool Technology s.c. Bartosz Nowak, Leszek Grabowski, Grocholin 38, 89-240 Kcynia

28.000,00

2.

PROJEKTOR Włodzimierz Kamiński,

 ul. Okrężna 55, 08-110 Siedlce

49.400,00

3.

P.W. WIMEX Wiesława Biernacka,

 ul. Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz

28.905,00

4.

P.P.H.U. Vitaro Wojciech Jędrzejczyk,

Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

45.510,00

5.

EKO-KOMPLEX Jerzy Fidrysiak, Jolanta Budzińska s.j.

ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów

52.890,00

6.

Pracownia Projektowa EKO-SANEL Paweł Roliński,

ul. Unitów Podlaskich 11/64, 08-110 Siedlce

35.670,00

7.

Pracownia Projektowa P plus P Adam Pałkiewicz,

ul. Moniuszki 12/6, 05-420 Józefów

39.406,00

8.

 

BR PROJEKT Błażej Rogulski,

 ul. Sosnowskiego 1/56, 02-782 Warszawa

38.130,00

9.

PROINBUD ZUI Bogusław Konaszczuk,

 ul. Długa 5, 20-346 Lublin

67.650,00

10.

KOMA s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski,

Katarzyna  Kozłowska, ul. Północna 27/29 p.111, 91-420 Łódź

38.130,00

11.

2STUDIO Natalia Marciniewska,

 ul. Orzeszkowej 7/11 m.15, 02-374 Warszawa

53.505,00

12.

Usługi Geologiczne GEOMAR Marcin Napierała,

ul. Nacławska 11c/15, 64-000 Kościan

49.500,00

13.

Sławomir Baran WOD-KAN,

ul. Jagodzińska 40, 08-400 Garwolin

50.430,00

14.

Firma Gutkowski Jan Gutkowski,

ul 17 stycznia 92, 64-100 Leszno

52.890,00

15.

RING Dawid Bujwicki,

 ul. Miętowa 5, 18-106 Niewodnica Kościelna

45.000,00

16.

KOMBUDEX Inżynieria Drogowa S.A.,

 ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce

46.678,50

 

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  Cesspool Technology s.c. Bartosz Nowak, Leszek Grabowski, Grocholin 38, 89-240 Kcynia

za kwotę 28.000,00 zł (brutto), /słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych/.

Uzasadnienie wyboru:

Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 1 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.    

 

Ze względu na prowadzenie postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych postępowanie nie podlega trybowi odwoławczemu.      
                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                        /-/ Marian Janisiewicz

 

 

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2013-04-04 15:15:44.
Data wprowadzenia: 2013-04-04 15:15:44
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa