Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

 Seremak Hanna - Skarbnik Gminy Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jadwiga Piecek | Data wprowadzenia: 2012-08-06 10:43:24.
 Piecek Jadwiga - Sekretarz Gminy Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jadwiga Piecek | Data wprowadzenia: 2012-08-06 10:44:30.
 Cyrta Bogumiła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jadwiga Piecek | Data wprowadzenia: 2012-08-06 10:46:02.
 Okleja Bogdan - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jadwiga Piecek | Data wprowadzenia: 2012-08-06 10:49:42.
 Kulik Antoni - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jadwiga Piecek | Data wprowadzenia: 2012-08-06 10:51:13.
 Bondel Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z sziedzibą w Woli Łaskarzewskiej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jadwiga Piecek | Data wprowadzenia: 2012-08-06 10:55:48.
 Gazda Elżbieta - Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jadwiga Piecek | Data wprowadzenia: 2012-08-06 10:57:50.
 Michalczyk Teresa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywdzie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jadwiga Piecek | Data wprowadzenia: 2012-08-06 10:58:51.
 Baran Agnieszka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jadwiga Piecek | Data wprowadzenia: 2012-08-06 11:00:08.
 Woźniak Aldona - Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jadwiga Piecek | Data wprowadzenia: 2012-08-06 11:04:00.
 Lucyna Domaszczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jadwiga Piecek | Data wprowadzenia: 2012-11-05 08:52:44.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodnicząca Rady Gminy .  Radni .  Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy . 
Data wprowadzenia: 2012-11-05 08:52:44
Autor: Jadwiga Piecek
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski