Wójt Gminy

 Janisiewicz Marian - oświadczenie majątkowe 2011

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Jadwiga Piecek | Data wprowadzenia: 2012-05-21 13:57:58.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodnicząca Rady Gminy .  Radni .  Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy . 
Data wprowadzenia: 2012-05-21 13:57:58
Autor: Jadwiga Piecek
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski