Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

 Kuber Krystyna - Skarbnik Gminy Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:33:21.
 Piecek Jadwiga - Sekretarz Gminy Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:33:55.
 Cyrta Bogumiła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:35:40.
 Okleja Bogdan - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:36:13.
 Kulik Antoni - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:37:12.
 Bondel Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z sziedzibą w Woli Łaskarzewskiej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:37:48.
 Gazda Elżbieta - Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:38:50.
 Michalczyk Teresa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywdzie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:39:54.
 Baran Agnieszka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:40:46.
 Korycka Helena - Wiejski Dom Ludowy w Sośnince

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:41:28.
 Kusak Hanna - Wiejski Dom Ludowy Uścieniec-Krzywda

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:42:03.
 Sawicka Krystyna - Wiejski Dom Ludowy w Lewikowie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:42:47.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodnicząca Rady Gminy .  Radni .  Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy . 
Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:42:47
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski