Wójt Gminy

 Janisiewicz Marian - oświadczenie majątkowe 2010

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-05-31 10:55:48.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodnicząca Rady Gminy .  Radni .  Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy . 
Data wprowadzenia: 2011-05-31 10:55:48
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski