Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

 Kuber Krystyna - Skarbnik Gminy Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 13:52:15.
 Piecek Jadwiga - Sekretarz Gminy Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 13:53:02.
 Janisiewicz Marian - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gerodezji

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 13:53:48.
 Cyrta Bogumiła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 13:54:35.
 Okleja Bogdan - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 13:55:21.
 Kulik Antoni - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 13:56:43.
 Bondel Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z sziedzibą w Woli Łaskarzewskiej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 13:57:29.
 Flak Hanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 13:58:22.
 Michalczyk Teresa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywdzie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 13:59:12.
 Baran Agnieszka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 14:00:12.
 Korycka Helena - Wiejski Dom Ludowy w Sośnince

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 14:01:43.
 Kusak Hanna - Wiejski Dom Ludowy Uścieniec-Krzywda

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 14:02:36.
 Sawicka Krystyna - Wiejski Dom Ludowy w Lewikowie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2011-02-03 14:03:28.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodniczący Rady Gminy .  Radni .  Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy . 
Data wprowadzenia: 2011-02-03 14:03:28
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski