Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

 Kuber Krystyna - Skarbnik Gminy Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2010-02-08 14:27:19.
 Piecek Jadwiga - Sekretarz Gminy Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2010-02-08 14:29:38.
 Janisiewicz Marian - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gerodezji

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2010-02-08 14:31:57.
 Cyrta Bogumiła - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2010-02-08 14:32:59 | Data modyfikacji: 2010-02-08 14:33:20.
 Okleja Bogdan - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2010-02-08 14:34:48 | Data modyfikacji: 2010-02-08 14:33:20.
 Kulik Antoni - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2010-02-08 14:36:06 | Data modyfikacji: 2010-02-08 14:33:20.
 Bondel Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z sziedzibą w Woli Łaskarzewskiej

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2010-02-08 14:37:32 | Data modyfikacji: 2010-02-08 14:33:20.
 Flak Hanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2010-02-08 14:39:01 | Data modyfikacji: 2010-02-08 14:33:20.
 Michalczyk Teresa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywdzie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2010-02-08 14:41:15 | Data modyfikacji: 2010-02-08 14:33:20.
 Baran Agnieszka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2010-02-08 14:46:37 | Data modyfikacji: 2010-02-08 14:33:20.
 Korycka Helena - Wiejski Dom Ludowy w Sośnince

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2010-02-08 15:06:44 | Data modyfikacji: 2010-02-08 14:33:20.
 Sawicka Krystyna - Wiejski Dom Ludowy w Lewikowie

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2010-02-08 15:08:12 | Data modyfikacji: 2010-02-08 14:33:20.
 Kusak Hanna - Wiejski Dom Ludowy Uścieniec-Krzywda

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2010-02-08 15:10:21 | Data modyfikacji: 2010-02-08 14:33:20.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Przewodniczący Rady Gminy .  Radni .  Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy . 
Data wprowadzenia: 2010-02-08 15:10:21
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski