L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytania ofertowe107691
2Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych70885
3Przetargi54415
4Oferty inwestycyjne23202
5Rada12833
6Nabór kandydatów11565
7Wójt Gminy11432
8Dane11344
9Uchwały11279
10Przewodniczący Rady10331
11Zagospodarowanie przestrzenne10315
12Budżet10227
13Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie10024
14Sekretarz Gminy9928
15Komisje9926
16Skarbnik Gminy9598
17Podatki i opłaty9293
18Statut8824
19Zawiadomienia o wyborze ofert8677
20Rejestry i ewidencje8647
21Gminny Dom Kultury8598
22Regulamin8532
23Wyszukiwarka8523
24Informacje nieudostępnione8199
25Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia8036
26Oświadczenia majątkowe7730
27Redakcja7492
28Instrukcja obsługi7251
29Lista kandydatów spełniających wymagania formalne6859
30Informacje o wynikach naboru6657
31Skrzynka Podawcza6488
32rok 20156426
33Sprawdź stan sprawy5928
34Oświadczenia za 2006 rok5852
35Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej5827
36Sołectwa5687
37Wybory Samorządowe 20145672
38Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kolonia Zygmunty i Melanów5360
39Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej5319
40Gminna Biblioteka Publiczna5236
41Informacje z wykonania budżetu5099
42Oświadczenia na dzień rozpoczęcia kadencji 2006-20105012
43Zarządzenia4830
44Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych4807
45Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 4798
46Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska4756
47Szkoła Podstawowa w Krzywdzie4592
48Komisja Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej4583
49Komisja Budżetu i Finansów4573
50Komisja Rewizyjna4525
51Zespół Szkół w Izdebnie4482
52Zespół Szkół w Starym Pilczynie4266
53Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2014 rok4259
54Oświadczenia za 2007 rok4141
55Oświadczenia za 2009 rok4101
56Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów4034
57SIWZ3932
58Protokoły z sesji Rady3871
59Oświadczenia za 2008 rok3862
60Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Izdebnie3765
61Modernizacja drogi gminnej nr 61003 Izdebno Kolonia – Wola Rowska3721
62Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym : Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów3666
63Budowa parkingu na terenie Zespołu Szkół w Starym Pilczynie3641
64Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew - Etap III3588
65Sprzedaż i dostawa sprzętu dydaktycznego do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. "Uczymy się, bawimy i rozwijamy"3587
66Przedmiar robót3555
67Przyłącza wodociągowe3544
68Usługa edukacyjna w ramach projektu "Indywidualizacja w procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" - "Uczymy się, bawimy i rozwijamy"3535
69Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r.3510
70Utworzenie Domów Kultury w Starym Helenowie i Dąbrowie3489
71Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Łaskarzewska3477
72Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew - Etap II3471
73Odwodnienie budynku Szkoły w Izdebnie3469
74Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Izdebnie3455
75Wybory Prezydenckie 20103445
76Oświadczenia majątkowe powołanych na stanowisko3425
77Oświadczenia za 2010 rok 3400
78Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Celinów3327
79Wybory Samorządowe 20103323
80Sieć wodociągowa3309
81Specyfikacje techniczne3297
82Usługa edukacyjna w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”3291
83Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Celinów3290
84Radni3256
85Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew3256
86Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r.3228
87Oświadczenia za 2011 rok3210
88Przebudowa drogi gminnej Nr 3661009 Izdebno Kolonia – Wola Rowska3206
89Oświadczenia na zakończenie kadencji 2006-20103203
90Remont pomieszczeń Urzędu Gminy3202
91Speyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia3190
92Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. "Uczymy się, bawimy i rozwijamy"3178
93Modernizacja drogi gminnej nr 3662018 Lewików - Lipniki3152
94Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew - Etap III3142
95Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Izdebnie3136
96Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Usługa edukacyjna w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi” 3126
97Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew3120
98Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Krępskie – II etap3119
99Odwodnienie budynku Szkoły w Izdebnie3117
100Budżet 20123115
101Uchwały podatkowe na 2007 rok3109
102Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Łaskarzew3093
103Budżet 20083088
104Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Przebudowa drogi gminnej Nr 3661009 Izdebno Kolonia – Wola Rowska3050
105Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”3043
106Modernizacja budynku OSP w Starym Pilczynie3033
107Świadczenie usług dostępu do Internetu dla projektu - "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Łaskarzew".3011
108Uchwały podatkowe na 2008 rok3006
109Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym:Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Łaskarzew3002
110Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Krępskie – II etap3000
111Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew2982
112Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 20122978
113Wybory Parlamentarne 20112973
114Dostawa paliwa, oleju napędowego oraz akcesoriów samochodowych dla potrzeb Gminy w 2013 r.2969
115Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku.2963
116Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja budynku OSP w Starym Pilczynie2955
117Budowa parkingu na terenie Zespołu Szkół w Starym Pilczynie2951
118I półrocze 2006 roku2949
119Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2014 r.2929
120Modernizacja drogi gminnej Nr 3662018 Lewików-Lipniki2917
121Budżet 20112915
122Budżet 20102911
123Sprawozdania finansowe2904
124Sprzedaż i dostawa sprzętu dydaktycznego do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. "Uczymy się, bawimy i rozwijamy"2896
125Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku - II Przetarg 2886
126Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej2882
127Modernizacja drogi gminnej Nr 130617W w m. Budel 2880
128Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2014 r.2875
129Kadencja 2014 - 20182872
130Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Łaskarzew pobieranych przez kierowców w stacji paliw w okresie 2013/20142871
131Zawiadomienia o unieważnionych przetargach2859
132Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej2859
133Remont pomieszczeń Urzędu Gminy2849
134Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie2838
135Dostawa paliwa, oleju napędowego oraz akcesoriów samochodowych dla potrzeb Gminy w 2013 r.2835
136Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew2833
137Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Łaskarzewska2827
138Uchwały podatkowe na 2009 rok2802
139Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie2797
140Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”2780
141Radni2777
142Termomodernizacja budynków ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa2776
143Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku - II Przetarg2766
144Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Świadczenie usług dostępu do Internetu dla projektu - "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Łaskarzew".2758
145Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Łaskarzew pobieranych przez kierowców w stacji paliw w okresie 2013/20142751
146Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”2750
147Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2015 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew2744
148Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2015 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew2741
149Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie2736
150Remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie2730
151Uchwały podatkowe na 2010 rok2719
152Budżet 20132704
153Ubezpieczenie zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”2694
154rok 20142677
155Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2677
156Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew2670
157Informacje o terminach sesji2669
158Modernizacja drogi gminnej Nr 130617W w m. Budel 2667
159Wójt Gminy2657
160Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej grunty rolne Gminy Łaskarzew2657
161Modernizacja drogi gminnej Nr 130604W w m. Leokadia2650
162Uchwały podatkowe na 2011 rok2646
163Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324W Budel – Izdebno w m. Izdebno Kolonia w km 1+875 – 2+3002612
164Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”2592
165Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew" 2590
166Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2574
167Radni2573
168Przewodniczący Rady Gminy2573
169Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2014 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew2559
170Uchwały podatkowe na 2013 rok2554
171Wójt Gminy2544
172Uchwały podatkowe na 2012 rok2528
173„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji2512
174Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki2508
175Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324W Budel – Izdebno w m. Izdebno Kolonia w km 1+875 – 2+3002495
176Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”2495
177Oświadczenia za 2012 rok2495
178Przewodniczący Rady Gminy2494
179Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”2483
180Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łaskarzew, położonej w miejscowości Wola Rowska2477
181Remont świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie2463
182Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew"2462
183Oświadczenia za 2013 rok2462
184Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łaskarzew, położonej w miejscowości Wola Rowska2453
185Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Ubezpieczenie zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”2452
186Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 20132447
187Budżet 20092433
188Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku2424
189Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew - Etap III2422
190Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku2403
191Radni2398
192Zastępca Wójt2388
193„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji2379
194Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie2366
195Remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie2354
196rok 20152349
197Radni2340
198Modernizacja drogi "Droga gminna Nr 130627W Kacprówek-Gąsów"2321
199Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142317
200Modernizacja drogi gminnej Nr 130604W w m. Leokadia2314
201rok 20132299
202Budżet 20142279
203Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2271
204Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie2271
205Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”2254
206Obwieszczenie - kandydaci na Wójta Gminy2244
207Wójt Gminy2244
208Przewodniczący Rady Gminy2238
209Wójt Gminy2235
210Dostawa kuszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew2222
211Podatek od nieruchomości na 2007 rok2218
212Podatek rolny na 2007 rok2194
213Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2014 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew2189
214Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki2186
215Wójt Gminy2185
216Termomodernizacja budynków ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa2180
217Modernizacja drogi "Droga gminna Nr 130627W Kacprówek-Gąsów"2179
218Podatek od śr. transportu na 2007 rok2178
219 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku - II Przetarg 2177
220Podatek leśny na 2007 rok2174
221Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20142164
222Podatek od posiadania psa na 2007 rok2155
223Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2153
224Radni2151
225Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew2150
226rok 20132140
227Radni2139
228Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek2137
229Obwieszczenie o Okręgach Wyborczych2137
230„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji2134
231Przewodniczący Rady Gminy2134
232Obwieszczenie o Obwodach Głosowania i Siedzibach OKW2108
233Uchwały podatkowe na 2014 rok2108
234Skład Obwodowych Komisji Wyborczych2107
235Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie2105
236Skład GKW2103
237Obwieszczenie - kandydaci do Rady Gminy2103
238Referendum ogólnokrajowe 20152086
239Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2086
240Modernizacja drogi gminnej Nr 130604W w m. Leokadia2085
241Przewodniczący Rady Gminy2078
242Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska2077
243Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew2076
244Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki2071
245Podatek od nieruchomości na 2008 rok2066
246Uchwała GKW w sprawie ponownego głosowania2062
247Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Łaskarzew pobieranych przez kierowców w stacji paliw w okresie 2013/20142060
248rok 20152052
249Remont świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie2044
250Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324W Budel – Izdebno w m. Izdebno Kolonia w km 1+875 – 2+3002040
251Modernizacja drogi gminnej Nr 130617W w m. Budel 2040
252Petycje2034
253Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie2018
254Modernizacja drogi "Droga gminna Nr 130627W Kacprówek-Gąsów"1999
255Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014-2018 1995
256Podatek leśny na 2009 rok1995
257Podatek rolny na 2008 rok1991
258Remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie1987
259Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów 1984
260Termomodernizacja budynków ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa1981
261Podatek od śr. transportu na 2008 rok1975
262Przewodnicząca Rady Gminy1970
263Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2014 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew1968
264 Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie1966
265Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku1964
266Wybory Prezydenckie 20151962
267Podatek leśny na 2008 rok1962
268Wójt Gminy1962
269Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy1960
270„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji1958
271Wójt Gminy1953
272Wójt Gminy1947
273OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 5 marca 2014 roku1943
274Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia 20131937
275Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku.1929
276Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew" 1926
277Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie1918
278Przewodnicząca Rady Gminy1900
279Oświadczenia za 2014 rok1900
280Podatek rolny na 2009 rok1894
281Kadencja 2010 - 20141871
282Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 rok1868
283Dostęp dla osób niepełnosprawnych1859
284Podatek od nieruchomości na 2009 rok1848
285rok 20161847
286Podatek od śr. transportu na 2009 rok1840
287Budżet 20151837
288Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku1800
289Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek1793
290Radni1786
291Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy1744
292Remont świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie1741
293OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 2 kwietnia 2014 roku1731
294OGŁOSZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Laskarzew z dnia 7 kwietnia 2014 roku1709
295Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska1708
296rok 20141707
297Uchwały podatkowe na 2015 rok1678
298Oświadczenia na zakończenie kadencji 2010-20141677
299OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 17 marca 2014 roku1669
300Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20151652
301Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów1644
302ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 7 kwietnia 2014 roku1623
303„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji - zamówienie uzupełniające1584
304Informacja z wykonania budżetu za 2014 rok1582
305Przewodnicząca Rady Gminy1573
306rok 20141560
307Radni1560
308rok 20161555
309rok 20121524
310Informacja z wykonania budżetu za 2012 rok1522
311Radni1512
312Wójt Gminy1509
313Informacja z wykonania budżetu za 2011 rok1503
314Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek1490
315OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 12 czerwca 2014 roku1483
316Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok1477
317ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 3 października 2014 roku1469
318Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów1461
319rok 20151455
320Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok1448
321rok 20141445
322Protokoły z posiedzeń Komisji1429
323Pracownicy i Kierownicy Jednostek Administracyjnych Gminy1419
324„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji1398
325Oświadczenia za 2015 rok1398
326Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 4 sierpnia 2014 roku1382
327Przewodnicząca Rady Gminy1382
328Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku1374
329Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 17 września 2014 roku1362
330rok 20111361
331Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 13 czerwca 2014 roku1353
332rok 20121351
333Radni1335
334Uchwały podatkowe na 2016 rok1331
335Radni1324
336rok 20131312
337Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 20 sierpnia 2014 roku1309
338Budżet 20161303
339 Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska1296
340Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów1295
341Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew1283
342Wójt Gminy1254
343Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka1246
344rok 20121186
345Przewodniczący Rady Gminy1175
346Przewodnicząca Rady Gminy1148
347Wójt Gminy1115
348Protokoły z posiedzeń Komisji1074
349Protokoły z posiedzeń Komisji1052
350Protokoły z posiedzeń Komisji1047
351Wójt Gminy1046
352rok 20171037
353Przewodniczący Rady Gminy974
354Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów965
355 Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.534.310 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 939
356Radni933
357Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018931
358rok 2016920
359Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka883
360rok 2017878
361Kierownicy Jednostek867
362Plany Zamówień Publicznych842
363Pozostałe818
364 Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek799
365Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów775
366Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka771
367Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018739
368Uchwały podatkowe na 2017 rok730
369Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.534.310 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek718
370Budżet 2017710
371Wójt Gminy682
372Informacja z wykonania budżetu za 2015 rok661
373Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018627
374Przewodniczący Rady Gminy616
375Wójt Gminy533
376Przewodniczący Rady Gminy520
377Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 2017482
378rok 2018304
379Wybory Samorządowe 2018284
380Pozostałe275
381Kierownicy Jednostek268
382Radni262
383Budżet 2018223
384rok 2018220