L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytania ofertowe99456
2Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych66967
3Przetargi53779
4Konkursy28907
5Oferty inwestycyjne22355
6Rada12260
7Wójt Gminy10936
8Dane10848
9Uchwały10721
10Nabór kandydatów10587
11Przewodniczący Rady9867
12Zagospodarowanie przestrzenne9839
13Budżet9774
14Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie9524
15Komisje9492
16Sekretarz Gminy9455
17Skarbnik Gminy9126
18Podatki i opłaty8861
19Statut8423
20Ogłoszenia o naborze8317
21Rejestry i ewidencje8174
22Wyszukiwarka8137
23Regulamin8130
24Gminny Dom Kultury7982
25Informacje nieudostępnione7845
26Zawiadomienia o wyborze ofert7819
27Oświadczenia majątkowe7167
28Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia7146
29Redakcja7121
30Instrukcja obsługi6897
31Lista kandydatów spełniających wymagania formalne6117
32Skrzynka Podawcza6056
33Informacje o wynikach naboru5959
34Oświadczenia za 2006 rok5599
35rok 20155559
36Sprawdź stan sprawy5554
37Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej5314
38Wybory Samorządowe 20145144
39Sołectwa5132
40Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kolonia Zygmunty i Melanów5033
41Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej4901
42Gminna Biblioteka Publiczna4848
43Oświadczenia na dzień rozpoczęcia kadencji 2006-20104777
44Informacje z wykonania budżetu4657
45Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 4503
46Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska4494
47Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych4385
48Zarządzenia4355
49Komisja Budżetu i Finansów4287
50Komisja Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej4268
51Komisja Rewizyjna4235
52Szkoła Podstawowa w Krzywdzie4113
53Zespół Szkół w Izdebnie4039
54Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2014 rok3983
55Oświadczenia za 2007 rok3922
56Oświadczenia za 2009 rok3864
57Zespół Szkół w Starym Pilczynie3854
58Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów3683
59Oświadczenia za 2008 rok3624
60SIWZ3612
61Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Izdebnie3397
62Modernizacja drogi gminnej nr 61003 Izdebno Kolonia – Wola Rowska3344
63Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym : Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów3299
64Protokoły z sesji Rady3290
65Budowa parkingu na terenie Zespołu Szkół w Starym Pilczynie3254
66Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew - Etap III3208
67Oświadczenia majątkowe powołanych na stanowisko3203
68Przedmiar robót3186
69Sprzedaż i dostawa sprzętu dydaktycznego do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. "Uczymy się, bawimy i rozwijamy"3185
70Przyłącza wodociągowe3184
71Wybory Prezydenckie 20103166
72Oświadczenia za 2010 rok 3162
73Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew - Etap II3156
74Usługa edukacyjna w ramach projektu "Indywidualizacja w procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" - "Uczymy się, bawimy i rozwijamy"3156
75Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r.3133
76Utworzenie Domów Kultury w Starym Helenowie i Dąbrowie3121
77Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Łaskarzewska3100
78Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Izdebnie3091
79Odwodnienie budynku Szkoły w Izdebnie3087
80Radni3074
81Wybory Samorządowe 20103005
82Sieć wodociągowa2998
83Oświadczenia za 2011 rok2992
84Oświadczenia na zakończenie kadencji 2006-20102972
85Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Celinów2971
86Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Celinów2970
87Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r.2947
88Specyfikacje techniczne2933
89Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew2925
90Uchwały podatkowe na 2007 rok2868
91Remont pomieszczeń Urzędu Gminy2867
92Usługa edukacyjna w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”2858
93Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Izdebnie2844
94Przebudowa drogi gminnej Nr 3661009 Izdebno Kolonia – Wola Rowska2837
95Speyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2827
96Modernizacja drogi gminnej nr 3662018 Lewików - Lipniki2822
97Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew - Etap III2821
98Odwodnienie budynku Szkoły w Izdebnie2811
99Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. "Uczymy się, bawimy i rozwijamy"2808
100Uchwały podatkowe na 2008 rok2763
101Budżet 20122748
102Budżet 20082748
103Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Usługa edukacyjna w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi” 2741
104Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Krępskie – II etap2735
105Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Przebudowa drogi gminnej Nr 3661009 Izdebno Kolonia – Wola Rowska2720
106Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew2714
107Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Łaskarzew2700
108I półrocze 2006 roku2699
109Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 20122692
110Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Krępskie – II etap2689
111Wybory Parlamentarne 20112680
112Budowa parkingu na terenie Zespołu Szkół w Starym Pilczynie2671
113Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”2649
114Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym:Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Łaskarzew2634
115Zawiadomienia o unieważnionych przetargach2624
116Dostawa paliwa, oleju napędowego oraz akcesoriów samochodowych dla potrzeb Gminy w 2013 r.2624
117Modernizacja drogi gminnej Nr 3662018 Lewików-Lipniki2622
118Świadczenie usług dostępu do Internetu dla projektu - "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Łaskarzew".2621
119Radni2614
120Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2014 r.2614
121Sprzedaż i dostawa sprzętu dydaktycznego do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. "Uczymy się, bawimy i rozwijamy"2608
122Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja budynku OSP w Starym Pilczynie2606
123Modernizacja budynku OSP w Starym Pilczynie2605
124Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew2604
125Uchwały podatkowe na 2009 rok2601
126Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku.2598
127Budżet 20112597
128Budżet 20102579
129Remont pomieszczeń Urzędu Gminy2576
130Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Łaskarzew pobieranych przez kierowców w stacji paliw w okresie 2013/20142562
131Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Łaskarzewska2556
132Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku - II Przetarg 2546
133Modernizacja drogi gminnej Nr 130617W w m. Budel 2538
134Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej2519
135Dostawa paliwa, oleju napędowego oraz akcesoriów samochodowych dla potrzeb Gminy w 2013 r.2518
136Kadencja 2014 - 20182513
137Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej2506
138Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2502
139Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2014 r.2497
140Sprawozdania finansowe2496
141Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie2493
142Wójt Gminy2489
143Uchwały podatkowe na 2010 rok2481
144Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew2469
145Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Łaskarzew pobieranych przez kierowców w stacji paliw w okresie 2013/20142450
146Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”2449
147Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie2432
148Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku - II Przetarg2432
149Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Świadczenie usług dostępu do Internetu dla projektu - "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Łaskarzew".2426
150Programy / Strategie2425
151Radni2414
152Remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie2413
153Budżet 20132413
154Termomodernizacja budynków ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa2412
155Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”2410
156Uchwały podatkowe na 2011 rok2405
157Przewodniczący Rady Gminy2400
158Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie2398
159Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew2383
160Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2015 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew2379
161Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2374
162Wójt Gminy2371
163Ubezpieczenie zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”2347
164Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2015 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew2337
165Modernizacja drogi gminnej Nr 130617W w m. Budel 2335
166Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej grunty rolne Gminy Łaskarzew2328
167Modernizacja drogi gminnej Nr 130604W w m. Leokadia2319
168Przewodniczący Rady Gminy2318
169rok 20142310
170Uchwały podatkowe na 2013 rok2308
171Informacje o terminach sesji2304
172Uchwały podatkowe na 2012 rok2284
173Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”2270
174Oświadczenia za 2012 rok2266
175Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324W Budel – Izdebno w m. Izdebno Kolonia w km 1+875 – 2+3002253
176Oświadczenia za 2013 rok2228
177Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2014 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew2226
178Radni2214
179Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”2197
180Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew" 2192
181Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki2179
182Budżet 20092177
183Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew"2172
184Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łaskarzew, położonej w miejscowości Wola Rowska2172
185Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”2165
186Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324W Budel – Izdebno w m. Izdebno Kolonia w km 1+875 – 2+3002161
187Radni2152
188Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew - Etap III2146
189„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji2145
190Remont świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie2143
191Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 20132135
192Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łaskarzew, położonej w miejscowości Wola Rowska2132
193Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Ubezpieczenie zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”2131
194Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2086
195Wójt Gminy2085
196Przewodniczący Rady Gminy2080
197Wójt Gminy2073
198Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie2060
199rok 20152054
200Podatek od nieruchomości na 2007 rok2052
201Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku2046
202rok 20132046
203Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142034
204„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji2033
205Budżet 20142030
206Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku2029
207Remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie2027
208Modernizacja drogi gminnej Nr 130604W w m. Leokadia2022
209Podatek rolny na 2007 rok2012
210Wójt Gminy2010
211Podatek od śr. transportu na 2007 rok2007
212Podatek leśny na 2007 rok1999
213Modernizacja drogi "Droga gminna Nr 130627W Kacprówek-Gąsów"1995
214Podatek od posiadania psa na 2007 rok1993
215Obwieszczenie - kandydaci na Wójta Gminy1990
216Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy1978
217Radni1978
218Radni1975
219Przewodniczący Rady Gminy1966
220Dostawa kuszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew1950
221Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie1940
222Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”1931
223Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy1924
224Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki1914
225Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2014 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew1910
226Zastępca Wójt1903
227Przewodniczący Rady Gminy1899
228Obwieszczenie o Okręgach Wyborczych1898
229 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku - II Przetarg 1898
230Podatek od nieruchomości na 2008 rok1896
231Termomodernizacja budynków ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa1893
232Modernizacja drogi "Droga gminna Nr 130627W Kacprówek-Gąsów"1883
233Obwieszczenie o Obwodach Głosowania i Siedzibach OKW1875
234Skład Obwodowych Komisji Wyborczych1875
235Obwieszczenie - kandydaci do Rady Gminy1873
236Skład GKW1869
237Uchwały podatkowe na 2014 rok1864
238Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20141853
239Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek1852
240Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Łaskarzew pobieranych przez kierowców w stacji paliw w okresie 2013/20141849
241Uchwała GKW w sprawie ponownego głosowania1846
242„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji1838
243Podatek leśny na 2009 rok1833
244Modernizacja drogi gminnej Nr 130604W w m. Leokadia1830
245Podatek rolny na 2008 rok1826
246rok 20151825
247Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew1825
248Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie1819
249rok 20131797
250Podatek od śr. transportu na 2008 rok1797
251Przewodnicząca Rady Gminy1796
252Wójt Gminy1792
253Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki1788
254Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew1787
255Wójt Gminy1786
256Referendum ogólnokrajowe 20151782
257Wójt Gminy1782
258Podatek leśny na 2008 rok1780
259Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324W Budel – Izdebno w m. Izdebno Kolonia w km 1+875 – 2+3001774
260Modernizacja drogi gminnej Nr 130617W w m. Budel 1771
261Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie1767
262Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy1756
263OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 5 marca 2014 roku1751
264Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku.1750
265Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014-2018 1738
266Remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie1734
267Modernizacja drogi "Droga gminna Nr 130627W Kacprówek-Gąsów"1731
268Remont świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie1728
269Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska1725
270Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2014 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew1725
271 Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie1715
272Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku1711
273„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji1710
274Przewodnicząca Rady Gminy1707
275Podatek rolny na 2009 rok1706
276Termomodernizacja budynków ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa1697
277Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia 20131693
278Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew" 1689
279Podatek od śr. transportu na 2009 rok1682
280Podatek od nieruchomości na 2009 rok1680
281Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie1668
282Oświadczenia za 2014 rok1666
283Wybory Prezydenckie 20151655
284Petycje1645
285Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów 1617
286Radni1608
287Kadencja 2010 - 20141607
288Dostęp dla osób niepełnosprawnych1602
289Budżet 20151575
290OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 2 kwietnia 2014 roku1563
291Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy1555
292Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 rok1546
293Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku1545
294OGŁOSZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Laskarzew z dnia 7 kwietnia 2014 roku1536
295rok 20161515
296Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek1499
297Remont świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie1492
298OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 17 marca 2014 roku1481
299rok 20141477
300Oświadczenia na zakończenie kadencji 2010-20141451
301Uchwały podatkowe na 2015 rok1451
302ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 7 kwietnia 2014 roku1440
303Przewodnicząca Rady Gminy1406
304Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów1391
305Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska1390
306rok 20141377
307Radni1368
308Informacja z wykonania budżetu za 2014 rok1363
309Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20151340
310Radni1334
311„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji - zamówienie uzupełniające1326
312Wójt Gminy1325
313OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 12 czerwca 2014 roku1322
314rok 20121307
315Informacja z wykonania budżetu za 2012 rok1283
316ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 3 października 2014 roku1280
317rok 20161264
318Informacja z wykonania budżetu za 2011 rok1263
319Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek1251
320Protokoły z posiedzeń Komisji1251
321Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok1246
322Przewodnicząca Rady Gminy1237
323Pracownicy i Kierownicy Jednostek Administracyjnych Gminy1224
324„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji1222
325Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok1218
326rok 20141214
327rok 20151213
328Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów1208
329Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 4 sierpnia 2014 roku1207
330Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 13 czerwca 2014 roku1198
331Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku1195
332Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 17 września 2014 roku1184
333Radni1165
334Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 20 sierpnia 2014 roku1148
335Oświadczenia za 2015 rok1145
336Radni1134
337rok 20111119
338rok 20121117
339Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew1110
340Wójt Gminy1102
341 Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska1085
342rok 20131071
343Uchwały podatkowe na 2016 rok1058
344Budżet 20161049
345Przewodniczący Rady Gminy1000
346Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów991
347rok 2012990
348Przewodnicząca Rady Gminy969
349Wójt Gminy963
350Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka960
351Protokoły z posiedzeń Komisji923
352Wójt Gminy883
353Protokoły z posiedzeń Komisji878
354Protokoły z posiedzeń Komisji878
355Przewodniczący Rady Gminy829
356Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów725
357Radni679
358Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka650
359rok 2017648
360Kierownicy Jednostek644
361rok 2016630
362 Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.534.310 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 611
363Pozostałe605
364Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018604
365Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów559
366Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka558
367rok 2017538
368 Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek530
369Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018495
370Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.534.310 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek480
371Wójt Gminy480
372Uchwały podatkowe na 2017 rok448
373Przewodniczący Rady Gminy440
374Budżet 2017422
375Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018413
376Informacja z wykonania budżetu za 2015 rok399
377Przewodniczący Rady Gminy309
378Wójt Gminy298
379Plany Zamówień Publicznych225
380Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 2017166
381Radni66
382Kierownicy Jednostek52
383Pozostałe49
384rok 201813