L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytania ofertowe104326
2Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych69339
3Przetargi54213
4Konkursy29575
5Oferty inwestycyjne22920
6Rada12705
7Wójt Gminy11308
8Nabór kandydatów11241
9Dane11225
10Uchwały11149
11Przewodniczący Rady10234
12Zagospodarowanie przestrzenne10192
13Budżet10132
14Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie9912
15Sekretarz Gminy9825
16Komisje9825
17Skarbnik Gminy9494
18Podatki i opłaty9189
19Ogłoszenia o naborze8853
20Statut8730
21Rejestry i ewidencje8517
22Regulamin8443
23Wyszukiwarka8442
24Gminny Dom Kultury8441
25Zawiadomienia o wyborze ofert8346
26Informacje nieudostępnione8121
27Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia7675
28Oświadczenia majątkowe7557
29Redakcja7407
30Instrukcja obsługi7170
31Lista kandydatów spełniających wymagania formalne6518
32Informacje o wynikach naboru6399
33Skrzynka Podawcza6388
34rok 20156124
35Sprawdź stan sprawy5846
36Oświadczenia za 2006 rok5785
37Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej5700
38Sołectwa5559
39Wybory Samorządowe 20145479
40Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kolonia Zygmunty i Melanów5262
41Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej5226
42Gminna Biblioteka Publiczna5147
43Informacje z wykonania budżetu4999
44Oświadczenia na dzień rozpoczęcia kadencji 2006-20104949
45Zarządzenia4727
46Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 4714
47Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych4709
48Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska4688
49Komisja Budżetu i Finansów4496
50Komisja Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej4489
51Szkoła Podstawowa w Krzywdzie4472
52Komisja Rewizyjna4446
53Zespół Szkół w Izdebnie4383
54Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2014 rok4195
55Zespół Szkół w Starym Pilczynie4170
56Oświadczenia za 2007 rok4084
57Oświadczenia za 2009 rok4041
58Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów3923
59SIWZ3837
60Oświadczenia za 2008 rok3795
61Protokoły z sesji Rady3703
62Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Izdebnie3636
63Modernizacja drogi gminnej nr 61003 Izdebno Kolonia – Wola Rowska3595
64Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym : Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów3556
65Budowa parkingu na terenie Zespołu Szkół w Starym Pilczynie3515
66Sprzedaż i dostawa sprzętu dydaktycznego do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. "Uczymy się, bawimy i rozwijamy"3456
67Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew - Etap III3454
68Przedmiar robót3435
69Przyłącza wodociągowe3431
70Usługa edukacyjna w ramach projektu "Indywidualizacja w procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" - "Uczymy się, bawimy i rozwijamy"3404
71Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r.3388
72Wybory Prezydenckie 20103375
73Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew - Etap II3374
74Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Łaskarzewska3371
75Oświadczenia majątkowe powołanych na stanowisko3370
76Utworzenie Domów Kultury w Starym Helenowie i Dąbrowie3361
77Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Izdebnie3346
78Odwodnienie budynku Szkoły w Izdebnie3342
79Oświadczenia za 2010 rok 3332
80Wybory Samorządowe 20103244
81Sieć wodociągowa3210
82Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Celinów3210
83Radni3200
84Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Celinów3195
85Specyfikacje techniczne3182
86Usługa edukacyjna w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”3159
87Oświadczenia za 2011 rok3156
88Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew3154
89Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r.3145
90Oświadczenia na zakończenie kadencji 2006-20103141
91Remont pomieszczeń Urzędu Gminy3102
92Przebudowa drogi gminnej Nr 3661009 Izdebno Kolonia – Wola Rowska3089
93Speyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia3072
94Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. "Uczymy się, bawimy i rozwijamy"3061
95Modernizacja drogi gminnej nr 3662018 Lewików - Lipniki3049
96Uchwały podatkowe na 2007 rok3047
97Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew - Etap III3045
98Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Izdebnie3044
99Odwodnienie budynku Szkoły w Izdebnie3031
100Budżet 20123009
101Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Usługa edukacyjna w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi” 3002
102Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Krępskie – II etap3002
103Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew2996
104Budżet 20082985
105Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Łaskarzew2966
106Uchwały podatkowe na 2008 rok2940
107Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Przebudowa drogi gminnej Nr 3661009 Izdebno Kolonia – Wola Rowska2935
108Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 20122910
109Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”2909
110Wybory Parlamentarne 20112907
111Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Krępskie – II etap2905
112Modernizacja budynku OSP w Starym Pilczynie2900
113Świadczenie usług dostępu do Internetu dla projektu - "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Łaskarzew".2888
114I półrocze 2006 roku2885
115Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym:Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Łaskarzew2878
116Budowa parkingu na terenie Zespołu Szkół w Starym Pilczynie2868
117Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew2858
118Dostawa paliwa, oleju napędowego oraz akcesoriów samochodowych dla potrzeb Gminy w 2013 r.2850
119Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja budynku OSP w Starym Pilczynie2848
120Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku.2840
121Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2014 r.2834
122Modernizacja drogi gminnej Nr 3662018 Lewików-Lipniki2830
123Budżet 20112822
124Sprawozdania finansowe2814
125Budżet 20102809
126Sprzedaż i dostawa sprzętu dydaktycznego do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. "Uczymy się, bawimy i rozwijamy"2800
127Zawiadomienia o unieważnionych przetargach2792
128Kadencja 2014 - 20182784
129Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Łaskarzew pobieranych przez kierowców w stacji paliw w okresie 2013/20142783
130Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku - II Przetarg 2772
131Modernizacja drogi gminnej Nr 130617W w m. Budel 2771
132Remont pomieszczeń Urzędu Gminy2763
133Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej2762
134Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2014 r.2758
135Uchwały podatkowe na 2009 rok2753
136Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Łaskarzewska2747
137Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej2740
138Dostawa paliwa, oleju napędowego oraz akcesoriów samochodowych dla potrzeb Gminy w 2013 r.2739
139Radni2730
140Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew2713
141Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie2712
142Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie2702
143Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”2686
144Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Świadczenie usług dostępu do Internetu dla projektu - "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Łaskarzew".2663
145Uchwały podatkowe na 2010 rok2659
146Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku - II Przetarg2658
147Termomodernizacja budynków ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa2654
148Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Łaskarzew pobieranych przez kierowców w stacji paliw w okresie 2013/20142653
149Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”2641
150Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie2633
151Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2015 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew2626
152Remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie2626
153Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2624
154Budżet 20132615
155Wójt Gminy2608
156Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2015 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew2608
157Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew2586
158Uchwały podatkowe na 2011 rok2586
159Informacje o terminach sesji2576
160Ubezpieczenie zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”2576
161rok 20142570
162Modernizacja drogi gminnej Nr 130617W w m. Budel 2568
163Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej grunty rolne Gminy Łaskarzew2556
164Modernizacja drogi gminnej Nr 130604W w m. Leokadia2547
165Radni2532
166Przewodniczący Rady Gminy2523
167Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2512
168Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”2498
169Wójt Gminy2496
170Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324W Budel – Izdebno w m. Izdebno Kolonia w km 1+875 – 2+3002493
171Uchwały podatkowe na 2013 rok2492
172Uchwały podatkowe na 2012 rok2468
173Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew" 2461
174Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2014 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew2453
175Przewodniczący Rady Gminy2439
176Oświadczenia za 2012 rok2432
177Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”2410
178Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”2404
179Oświadczenia za 2013 rok2401
180Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki2398
181Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324W Budel – Izdebno w m. Izdebno Kolonia w km 1+875 – 2+3002395
182Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łaskarzew, położonej w miejscowości Wola Rowska2393
183„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji2392
184Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew"2375
185Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 20132368
186Budżet 20092361
187Remont świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie2354
188Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łaskarzew, położonej w miejscowości Wola Rowska2351
189Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Ubezpieczenie zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”2346
190Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew - Etap III2344
191Radni2337
192Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku2290
193Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku2284
194Radni2281
195Zastępca Wójt2272
196Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie2267
197„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji2265
198rok 20152252
199Remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie2251
200Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142251
201rok 20132237
202Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2225
203Modernizacja drogi gminnej Nr 130604W w m. Leokadia2223
204Budżet 20142217
205Modernizacja drogi "Droga gminna Nr 130627W Kacprówek-Gąsów"2214
206Wójt Gminy2200
207Przewodniczący Rady Gminy2195
208Wójt Gminy2191
209Podatek od nieruchomości na 2007 rok2173
210Obwieszczenie - kandydaci na Wójta Gminy2165
211Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie2158
212Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”2150
213Dostawa kuszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew2149
214Wójt Gminy2136
215Podatek rolny na 2007 rok2135
216Podatek od śr. transportu na 2007 rok2127
217Podatek leśny na 2007 rok2124
218Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki2112
219Podatek od posiadania psa na 2007 rok2111
220Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2014 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew2110
221Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2107
222 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku - II Przetarg 2100
223Radni2097
224Radni2097
225Termomodernizacja budynków ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa2093
226Modernizacja drogi "Droga gminna Nr 130627W Kacprówek-Gąsów"2092
227Przewodniczący Rady Gminy2087
228Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20142080
229Obwieszczenie o Okręgach Wyborczych2060
230„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji2047
231Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek2046
232Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew2045
233Uchwały podatkowe na 2014 rok2043
234Obwieszczenie o Obwodach Głosowania i Siedzibach OKW2042
235Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2042
236Skład Obwodowych Komisji Wyborczych2036
237Skład GKW2036
238Obwieszczenie - kandydaci do Rady Gminy2031
239Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie2026
240rok 20132025
241Przewodniczący Rady Gminy2024
242Podatek od nieruchomości na 2008 rok2018
243Modernizacja drogi gminnej Nr 130604W w m. Leokadia2006
244Referendum ogólnokrajowe 20152000
245Uchwała GKW w sprawie ponownego głosowania1997
246Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Łaskarzew pobieranych przez kierowców w stacji paliw w okresie 2013/20141996
247Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki1983
248rok 20151983
249Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew1980
250Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska1967
251Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324W Budel – Izdebno w m. Izdebno Kolonia w km 1+875 – 2+3001961
252Modernizacja drogi gminnej Nr 130617W w m. Budel 1959
253Remont świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie1951
254Podatek leśny na 2009 rok1950
255Podatek rolny na 2008 rok1943
256Petycje1941
257Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie1935
258Podatek od śr. transportu na 2008 rok1925
259Przewodnicząca Rady Gminy1925
260Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014-2018 1924
261Modernizacja drogi "Droga gminna Nr 130627W Kacprówek-Gąsów"1921
262Remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie1919
263Podatek leśny na 2008 rok1912
264Wójt Gminy1911
265Wójt Gminy1906
266Wójt Gminy1905
267Termomodernizacja budynków ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa1896
268 Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie1895
269„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji1895
270Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2014 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew1893
271OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 5 marca 2014 roku1892
272Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy1891
273Wybory Prezydenckie 20151886
274Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku1884
275Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku.1877
276Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia 20131877
277Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów 1866
278Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew" 1861
279Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie1849
280Przewodnicząca Rady Gminy1842
281Podatek rolny na 2009 rok1837
282Oświadczenia za 2014 rok1834
283Kadencja 2010 - 20141803
284Podatek od śr. transportu na 2009 rok1802
285Podatek od nieruchomości na 2009 rok1799
286Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 rok1795
287Dostęp dla osób niepełnosprawnych1793
288Budżet 20151758
289rok 20161755
290Radni1741
291Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku1730
292Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek1703
293OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 2 kwietnia 2014 roku1693
294Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy1689
295Remont świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie1673
296OGŁOSZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Laskarzew z dnia 7 kwietnia 2014 roku1667
297rok 20141637
298Uchwały podatkowe na 2015 rok1622
299Oświadczenia na zakończenie kadencji 2010-20141614
300Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska1613
301OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 17 marca 2014 roku1606
302ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 7 kwietnia 2014 roku1578
303Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów1568
304Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20151568
305Informacja z wykonania budżetu za 2014 rok1527
306Przewodnicząca Rady Gminy1522
307Radni1510
308„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji - zamówienie uzupełniające1508
309rok 20141507
310rok 20161475
311Radni1470
312Wójt Gminy1460
313Informacja z wykonania budżetu za 2012 rok1459
314rok 20121454
315Informacja z wykonania budżetu za 2011 rok1441
316OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 12 czerwca 2014 roku1438
317Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek1424
318ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 3 października 2014 roku1420
319Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok1415
320rok 20151391
321rok 20141386
322Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok1386
323Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów1380
324Protokoły z posiedzeń Komisji1378
325Pracownicy i Kierownicy Jednostek Administracyjnych Gminy1356
326„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji1346
327Przewodnicząca Rady Gminy1340
328Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 4 sierpnia 2014 roku1334
329Oświadczenia za 2015 rok1332
330Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku1322
331Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 17 września 2014 roku1319
332Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 13 czerwca 2014 roku1314
333rok 20111294
334rok 20121291
335Radni1281
336Radni1278
337Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 20 sierpnia 2014 roku1270
338Uchwały podatkowe na 2016 rok1247
339rok 20131240
340Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew1238
341 Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska1236
342Budżet 20161233
343Wójt Gminy1213
344Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów1193
345Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka1159
346rok 20121131
347Przewodniczący Rady Gminy1123
348Przewodnicząca Rady Gminy1097
349Wójt Gminy1072
350Protokoły z posiedzeń Komisji1034
351Protokoły z posiedzeń Komisji1002
352Protokoły z posiedzeń Komisji1001
353Wójt Gminy998
354Przewodniczący Rady Gminy934
355rok 2017927
356Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów899
357Radni856
358 Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.534.310 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 839
359rok 2016837
360Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018830
361Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka814
362rok 2017800
363Kierownicy Jednostek797
364Pozostałe749
365 Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek721
366Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka716
367Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów715
368Plany Zamówień Publicznych688
369Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018674
370Uchwały podatkowe na 2017 rok660
371Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.534.310 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek644
372Budżet 2017642
373Wójt Gminy629
374Informacja z wykonania budżetu za 2015 rok592
375Przewodniczący Rady Gminy570
376Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018566
377Wójt Gminy465
378Przewodniczący Rady Gminy453
379Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 2017412
380rok 2018233
381Radni202
382Pozostałe200
383Kierownicy Jednostek196
384Wybory Samorządowe 2018194
385rok 2018163
386Budżet 2018158