L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytania ofertowe125475
2Przetargi55556
3Oferty inwestycyjne24557
4Rada14091
5Nabór kandydatów13012
6Wójt Gminy12253
7Uchwały12165
8Dane12145
9Zagospodarowanie przestrzenne11224
10Przewodniczący Rady11169
11Budżet10930
12Tablica ogłoszeń10860
13Sekretarz Gminy10682
14Komisje10682
15Skarbnik Gminy10320
16Zawiadomienia o wyborze ofert10175
17Podatki i opłaty9950
18Gminny Dom Kultury9544
19Statut9463
20Rejestry i ewidencje9342
21Regulamin9180
22Wyszukiwarka9143
23Oświadczenia majątkowe9013
24Informacje nieudostępnione8771
25Redakcja8075
26Instrukcja obsługi8051
27rok 20157985
28Informacje o wynikach naboru7618
29Lista kandydatów spełniających wymagania formalne7582
30Skrzynka Podawcza7186
31Wybory Samorządowe 20146798
32Sołectwa6658
33Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej6631
34Sprawdź stan sprawy6458
35Oświadczenia za 2006 rok6256
36Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej5983
37Gminna Biblioteka Publiczna5857
38Informacje z wykonania budżetu5791
39Zarządzenia5617
40Oświadczenia na dzień rozpoczęcia kadencji 2006-20105466
41Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych5459
42Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 5426
43Szkoła Podstawowa w Krzywdzie5414
44Komisja Rolnictwa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej5254
45Zespół Szkół w Izdebnie5174
46Komisja Skarg, Wniosków i Petycji5115
47Komisja Rewizyjna5096
48Komisja Budżetu, Finansów, Oświaty, Kultury i Sportu5074
49Protokoły z sesji Rady4971
50Zespół Szkół w Starym Pilczynie4920
51Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów4720
52Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2014 rok4715
53Oświadczenia za 2007 rok4570
54Oświadczenia za 2009 rok4541
55Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym : Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów4273
56Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r.4261
57Oświadczenia za 2008 rok4254
58Wybory Prezydenckie 20103955
59Wybory Samorządowe 20103930
60Oświadczenia za 2010 rok 3849
61Oświadczenia majątkowe powołanych na stanowisko3840
62Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Celinów3817
63Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r.3733
64Budżet 20123703
65Budżet 20083653
66Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew - Etap III3647
67Oświadczenia za 2011 rok3621
68Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Izdebnie3620
69Sprawozdania finansowe3608
70Budżet 20103603
71Oświadczenia na zakończenie kadencji 2006-20103603
72Radni3600
73Odwodnienie budynku Szkoły w Izdebnie3595
74Uchwały podatkowe na 2007 rok3584
75Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew3566
76Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Krępskie – II etap3560
77Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Przebudowa drogi gminnej Nr 3661009 Izdebno Kolonia – Wola Rowska3552
78Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 20123522
79Wybory Parlamentarne 20113514
80Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym:Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Łaskarzew3509
81Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej3459
82Kadencja 2014 - 20183450
83Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2014 r.3441
84Budżet 20113419
85Uchwały podatkowe na 2008 rok3419
86Budowa parkingu na terenie Zespołu Szkół w Starym Pilczynie3385
87I półrocze 2006 roku3377
88Sprzedaż i dostawa sprzętu dydaktycznego do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. "Uczymy się, bawimy i rozwijamy"3374
89Modernizacja drogi gminnej Nr 3662018 Lewików-Lipniki3371
90Remont pomieszczeń Urzędu Gminy3320
91Dostawa paliwa, oleju napędowego oraz akcesoriów samochodowych dla potrzeb Gminy w 2013 r.3319
92Zawiadomienia o unieważnionych przetargach3303
93Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Łaskarzew pobieranych przez kierowców w stacji paliw w okresie 2013/20143298
94Informacje o terminach sesji3295
95Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie3284
96Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku - II Przetarg3274
97Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Łaskarzewska3272
98Ubezpieczenie zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”3265
99Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”3254
100rok 20143249
101Zastępca Wójt3243
102Uchwały podatkowe na 2009 rok3200
103Radni3130
104Uchwały podatkowe na 2010 rok3129
105Budżet 20133115
106Uchwały podatkowe na 2011 rok3037
107Uchwały podatkowe na 2012 rok3027
108Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324W Budel – Izdebno w m. Izdebno Kolonia w km 1+875 – 2+3003021
109Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 20133018
110Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2999
111Wójt Gminy2989
112rok 20152978
113Uchwały podatkowe na 2013 rok2963
114Przewodniczący Rady Gminy2946
115Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2943
116Radni2940
117Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Ubezpieczenie zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”2913
118Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew"2910
119Oświadczenia za 2012 rok2898
120Wójt Gminy2876
121Budżet 20092872
122Oświadczenia za 2013 rok2872
123Radni2856
124Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 rok2842
125Przewodniczący Rady Gminy2841
126Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142825
127Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie2769
128Obwieszczenie - kandydaci na Wójta Gminy2753
129Remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie2744
130rok 20132735
131rok 20132713
132Petycje2697
133Radni2691
134Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2680
135Budżet 20142673
136Skład GKW2652
137Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20142652
138Obwieszczenie o Obwodach Głosowania i Siedzibach OKW2650
139Obwieszczenie - kandydaci do Rady Gminy2646
140Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2014 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew2643
141Podatek od nieruchomości na 2007 rok2613
142Referendum ogólnokrajowe 20152599
143Skład Obwodowych Komisji Wyborczych2594
144Przewodniczący Rady Gminy2581
145Wójt Gminy2580
146Wójt Gminy2579
147Obwieszczenie o Okręgach Wyborczych2564
148Podatek od śr. transportu na 2007 rok2558
149Wójt Gminy2550
150Podatek rolny na 2007 rok2543
151Uchwała GKW w sprawie ponownego głosowania2507
152Podatek leśny na 2007 rok2507
153Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2501
154Radni2495
155Uchwały podatkowe na 2014 rok2495
156Podatek od posiadania psa na 2007 rok2485
157Wybory Prezydenckie 20152473
158Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki2465
159Przewodniczący Rady Gminy2464
160Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014-2018 2464
161rok 20162462
162rok 20152460
163Radni2448
164Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2423
165Przewodniczący Rady Gminy2411
166Podatek od nieruchomości na 2008 rok2409
167Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2389
168Dostęp dla osób niepełnosprawnych2374
169Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia 20132363
170Przewodnicząca Rady Gminy2343
171Oświadczenia za 2014 rok2335
172Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku2326
173Podatek od śr. transportu na 2008 rok2324
174Podatek rolny na 2008 rok2323
175Podatek leśny na 2009 rok2321
176OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 5 marca 2014 roku2320
177Kadencja 2010 - 20142320
178Podatek leśny na 2008 rok2314
179Wójt Gminy2294
180Budżet 20152284
181Wójt Gminy2276
182Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku.2264
183Wójt Gminy2260
184Podatek rolny na 2009 rok2251
185Przewodnicząca Rady Gminy2221
186Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20152196
187Podatek od nieruchomości na 2009 rok2196
188Podatek od śr. transportu na 2009 rok2184
189Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2125
190Radni2108
191Oświadczenia na zakończenie kadencji 2010-20142097
192rok 20142087
193rok 20162084
194Uchwały podatkowe na 2015 rok2077
195OGŁOSZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Laskarzew z dnia 7 kwietnia 2014 roku2051
196OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 17 marca 2014 roku2031
197OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 2 kwietnia 2014 roku2028
198Informacja z wykonania budżetu za 2014 rok2007
199ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 7 kwietnia 2014 roku1970
200Radni1950
201Przewodnicząca Rady Gminy1946
202rok 20141921
203Informacja z wykonania budżetu za 2012 rok1913
204rok 20121912
205Oświadczenia za 2015 rok1909
206Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok1893
207Informacja z wykonania budżetu za 2011 rok1888
208Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok1883
209rok 20151866
210Wójt Gminy1863
211Radni1822
212Protokoły z posiedzeń Komisji1815
213ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 3 października 2014 roku1814
214rok 20141805
215rok 20121794
216OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 12 czerwca 2014 roku1790
217rok 20111783
218Budżet 20161780
219Pracownicy i Kierownicy Jednostek Administracyjnych Gminy1772
220Uchwały podatkowe na 2016 rok1762
221Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku1761
222Plany Zamówień Publicznych1735
223Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 17 września 2014 roku1730
224Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 4 sierpnia 2014 roku1719
225rok 20131719
226Radni1695
227Radni1686
228Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 13 czerwca 2014 roku1682
229Przewodnicząca Rady Gminy1679
230Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 20 sierpnia 2014 roku1674
231Wybory Samorządowe 20181642
232Wójt Gminy1641
233Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew1631
234rok 20171592
235rok 20121560
236Przewodniczący Rady Gminy1529
237Przewodnicząca Rady Gminy1478
238rok 20161452
239Wójt Gminy1436
240Protokoły z posiedzeń Komisji1420
241Protokoły z posiedzeń Komisji1416
242Wójt Gminy1414
243Radni1396
244Protokoły z posiedzeń Komisji1387
245rok 20171333
246Przewodniczący Rady Gminy1332
247Kierownicy Jednostek1327
248Uchwały podatkowe na 2017 rok1226
249Pozostałe1179
250Budżet 20171147
251Informacja z wykonania budżetu za 2015 rok1111
252Wójt Gminy1034
253Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 2017992
254Przewodniczący Rady Gminy974
255Przewodniczący Rady Gminy949
256rok 2018940
257Wójt Gminy873
258Pozostałe706
259Budżet 2018705
260Radni693
261rok 2018665
262Kierownicy Jednostek662
263Inspektor Ochrony Danych616
264Klauzule informacyjne RODO593
265Radni369
266Pozostałe355
267Kierownicy Jednostek354
268Wójt Gminy345
269Kadencja 2018 - 2023332
270Przewodniczący Rady Gminy314
271rok 2018284
272rok 2019195
273Radni193
274Budżet 2019146
275rok 2019145
276Wójt Gminy124
277Przewodniczący Rady Gminy120
278Wybory do Parlamentu Europejskiego 201980
279Radni76
280Przewodniczący Rady Gminy49
281Wójt Gminy46
282Bilanse4