L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytania ofertowe120422
2Przetargi55314
3Oferty inwestycyjne24296
4Rada13827
5Nabór kandydatów12639
6Wójt Gminy12037
7Dane11940
8Uchwały11927
9Przewodniczący Rady10967
10Zagospodarowanie przestrzenne10966
11Budżet10703
12Tablica ogłoszeń10630
13Sekretarz Gminy10495
14Komisje10482
15Skarbnik Gminy10139
16Zawiadomienia o wyborze ofert9915
17Podatki i opłaty9779
18Gminny Dom Kultury9304
19Statut9300
20Rejestry i ewidencje9155
21Regulamin9014
22Wyszukiwarka8978
23Oświadczenia majątkowe8625
24Informacje nieudostępnione8617
25Redakcja7920
26rok 20157660
27Instrukcja obsługi7660
28Lista kandydatów spełniających wymagania formalne7384
29Informacje o wynikach naboru7358
30Skrzynka Podawcza6996
31Wybory Samorządowe 20146484
32Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej6418
33Sołectwa6372
34Sprawdź stan sprawy6319
35Oświadczenia za 2006 rok6140
36Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej5799
37Gminna Biblioteka Publiczna5687
38Informacje z wykonania budżetu5598
39Zarządzenia5390
40Oświadczenia na dzień rozpoczęcia kadencji 2006-20105352
41Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 5281
42Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych5281
43Szkoła Podstawowa w Krzywdzie5191
44Komisja Rolnictwa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej5127
45Zespół Szkół w Izdebnie4992
46Komisja Skarg, Wniosków i Petycji4978
47Komisja Rewizyjna4955
48Komisja Budżetu, Finansów, Oświaty, Kultury i Sportu4939
49Zespół Szkół w Starym Pilczynie4738
50Protokoły z sesji Rady4643
51Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2014 rok4596
52Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów4518
53Oświadczenia za 2007 rok4450
54Oświadczenia za 2009 rok4428
55Oświadczenia za 2008 rok4140
56Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym : Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów4098
57Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r.4064
58Wybory Prezydenckie 20103828
59Wybory Samorządowe 20103748
60Oświadczenia za 2010 rok 3719
61Oświadczenia majątkowe powołanych na stanowisko3703
62Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Celinów3688
63Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r.3587
64Budżet 20123542
65Oświadczenia za 2011 rok3522
66Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew - Etap III3513
67Radni3512
68Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Izdebnie3511
69Budżet 20083507
70Oświadczenia na zakończenie kadencji 2006-20103489
71Odwodnienie budynku Szkoły w Izdebnie3481
72Uchwały podatkowe na 2007 rok3460
73Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Przebudowa drogi gminnej Nr 3661009 Izdebno Kolonia – Wola Rowska3435
74Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew3415
75Budżet 20103411
76Sprawozdania finansowe3398
77Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Krępskie – II etap3395
78Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 20123381
79Wybory Parlamentarne 20113373
80Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym:Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Łaskarzew3357
81Kadencja 2014 - 20183317
82Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej3309
83Uchwały podatkowe na 2008 rok3306
84Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2014 r.3301
85Budżet 20113296
86I półrocze 2006 roku3267
87Modernizacja drogi gminnej Nr 3662018 Lewików-Lipniki3266
88Budowa parkingu na terenie Zespołu Szkół w Starym Pilczynie3252
89Sprzedaż i dostawa sprzętu dydaktycznego do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. "Uczymy się, bawimy i rozwijamy"3231
90Dostawa paliwa, oleju napędowego oraz akcesoriów samochodowych dla potrzeb Gminy w 2013 r.3218
91Remont pomieszczeń Urzędu Gminy3197
92Zawiadomienia o unieważnionych przetargach3169
93Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Łaskarzewska3150
94Informacje o terminach sesji3148
95Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie3145
96Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku - II Przetarg3139
97Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Łaskarzew pobieranych przez kierowców w stacji paliw w okresie 2013/20143133
98Ubezpieczenie zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”3123
99Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”3114
100rok 20143107
101Uchwały podatkowe na 2009 rok3093
102Radni3033
103Zastępca Wójt3017
104Uchwały podatkowe na 2010 rok3002
105Budżet 20132996
106Uchwały podatkowe na 2011 rok2921
107Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2911
108Uchwały podatkowe na 2012 rok2910
109Wójt Gminy2899
110Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 20132875
111Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324W Budel – Izdebno w m. Izdebno Kolonia w km 1+875 – 2+3002875
112Uchwały podatkowe na 2013 rok2861
113Przewodniczący Rady Gminy2848
114Radni2845
115Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2826
116rok 20152793
117Oświadczenia za 2012 rok2788
118Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew"2780
119Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Ubezpieczenie zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”2780
120Wójt Gminy2779
121Oświadczenia za 2013 rok2764
122Budżet 20092751
123Przewodniczący Rady Gminy2744
124Radni2741
125Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142684
126Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie2671
127Remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie2638
128Obwieszczenie - kandydaci na Wójta Gminy2604
129rok 20132600
130Radni2594
131rok 20132587
132Budżet 20142574
133Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2563
134Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2014 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew2532
135Skład GKW2528
136Petycje2522
137Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20142520
138Obwieszczenie - kandydaci do Rady Gminy2496
139Obwieszczenie o Obwodach Głosowania i Siedzibach OKW2488
140Przewodniczący Rady Gminy2486
141Wójt Gminy2485
142Wójt Gminy2482
143Podatek od nieruchomości na 2007 rok2478
144Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 rok2476
145Skład Obwodowych Komisji Wyborczych2466
146Wójt Gminy2463
147Referendum ogólnokrajowe 20152461
148Podatek od śr. transportu na 2007 rok2448
149Podatek rolny na 2007 rok2445
150Obwieszczenie o Okręgach Wyborczych2434
151Podatek leśny na 2007 rok2422
152Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2419
153Radni2405
154Uchwała GKW w sprawie ponownego głosowania2392
155Podatek od posiadania psa na 2007 rok2389
156Uchwały podatkowe na 2014 rok2383
157Przewodniczący Rady Gminy2377
158Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki2368
159Radni2352
160rok 20152344
161Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji 2014-2018 2332
162Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2323
163Podatek od nieruchomości na 2008 rok2321
164rok 20162313
165Wybory Prezydenckie 20152313
166Przewodniczący Rady Gminy2307
167Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2277
168Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia 20132262
169Przewodnicząca Rady Gminy2254
170Dostęp dla osób niepełnosprawnych2245
171Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku2237
172Podatek leśny na 2009 rok2235
173Podatek leśny na 2008 rok2222
174OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 5 marca 2014 roku2222
175Podatek rolny na 2008 rok2220
176Oświadczenia za 2014 rok2216
177Podatek od śr. transportu na 2008 rok2210
178Wójt Gminy2197
179Kadencja 2010 - 20142192
180Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku.2182
181Wójt Gminy2177
182Wójt Gminy2163
183Podatek rolny na 2009 rok2162
184Budżet 20152156
185Przewodnicząca Rady Gminy2142
186Podatek od śr. transportu na 2009 rok2086
187Podatek od nieruchomości na 2009 rok2083
188Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20152041
189Radni2013
190Pracownicy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy2007
191Oświadczenia na zakończenie kadencji 2010-20141987
192rok 20141984
193Uchwały podatkowe na 2015 rok1965
194OGŁOSZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Laskarzew z dnia 7 kwietnia 2014 roku1958
195rok 20161941
196OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 17 marca 2014 roku1939
197OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 2 kwietnia 2014 roku1936
198Informacja z wykonania budżetu za 2014 rok1890
199ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 7 kwietnia 2014 roku1875
200Radni1843
201Przewodnicząca Rady Gminy1838
202rok 20141825
203rok 20121812
204Informacja z wykonania budżetu za 2012 rok1796
205Informacja z wykonania budżetu za 2011 rok1779
206Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok1779
207Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok1768
208Oświadczenia za 2015 rok1768
209rok 20151763
210Wójt Gminy1751
211Radni1746
212ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 3 października 2014 roku1721
213rok 20141714
214Protokoły z posiedzeń Komisji1710
215OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 12 czerwca 2014 roku1699
216rok 20121679
217Pracownicy i Kierownicy Jednostek Administracyjnych Gminy1677
218rok 20111664
219Uchwały podatkowe na 2016 rok1658
220Budżet 20161656
221Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku1644
222Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 17 września 2014 roku1625
223rok 20131608
224Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 4 sierpnia 2014 roku1605
225Przewodnicząca Rady Gminy1595
226Radni1593
227Radni1587
228Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 13 czerwca 2014 roku1583
229Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 20 sierpnia 2014 roku1578
230Wójt Gminy1526
231Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew1523
232Plany Zamówień Publicznych1487
233Wybory Samorządowe 20181463
234rok 20171462
235rok 20121458
236Przewodniczący Rady Gminy1417
237Przewodnicząca Rady Gminy1372
238Wójt Gminy1339
239Protokoły z posiedzeń Komisji1325
240Wójt Gminy1314
241Protokoły z posiedzeń Komisji1313
242rok 20161307
243Protokoły z posiedzeń Komisji1291
244Radni1272
245Przewodniczący Rady Gminy1233
246rok 20171230
247Kierownicy Jednostek1200
248Uchwały podatkowe na 2017 rok1102
249Pozostałe1083
250Budżet 20171037
251Informacja z wykonania budżetu za 2015 rok994
252Wójt Gminy939
253Przewodniczący Rady Gminy872
254Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łaskarzew 2017865
255Przewodniczący Rady Gminy848
256Wójt Gminy780
257rok 2018769
258Radni597
259Pozostałe585
260Budżet 2018574
261rok 2018562
262Kierownicy Jednostek555
263Inspektor Ochrony Danych442
264Klauzule informacyjne RODO436
265Radni276
266Pozostałe261
267Wójt Gminy246
268Kierownicy Jednostek241
269Przewodniczący Rady Gminy228
270Kadencja 2018 - 2023193
271rok 2018164
272rok 201959
273Budżet 201939
274rok 201927
275Radni14
276Przewodniczący Rady Gminy10
277Wójt Gminy6