Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Łaskarzew  www.laskarzew.pl
Dane
Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójt
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
WYBORY
Podatki i opłaty
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Programy / Strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Sprawozdania finansowe
Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Jednostki organizacyjne i instytucje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Dom Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej
Szkoła Podstawowa w Krzywdzie
Zespół Szkół w Izdebnie
Zespół Szkół w Starym Pilczynie
Zamówienia publiczne
Plany Zamówień Publicznych
Ogłoszenia Przetargowe
Zapytania Ofertowe
Inne
Oświadczenia majątkowe
Tablica ogłoszeń
Przetargi
Zapytania ofertowe
Konsultacje społeczne
Konkursy
Nabór kandydatów
Oferty inwestycyjne
Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe
Petycje
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Sprawdź stan sprawy
Ochrona danych osobowych
Klauzule informacyjne RODO
Inspektor Ochrony Danych
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Plany Zamówień Publicznych strona główna 

Plany Zamówień Publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Plan z dnia 25 stycznia 2019 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 11:41:13 Informację zaktualizowano 2019-01-29 11:41:24, wprowadzający: Mariusz Paziewski, autor: Sylwia Szopa

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Plan z dnia 9 stycznia 2018 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 12:45:12, wprowadzający: Mariusz Paziewski, autor: Sylwia Szopa

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok

Plan z dnia 24 stycznia 2017 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-01 09:48:48 Informację zaktualizowano 2017-10-25 12:39:37, wprowadzający: Mariusz Paziewski, autor: Sylwia Szopa
wersja do druku