Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Łaskarzew  www.laskarzew.pl
Dane
Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójt
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
WYBORY
Podatki i opłaty
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Programy / Strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Sprawozdania finansowe
Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Jednostki organizacyjne i instytucje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Dom Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej
Szkoła Podstawowa w Krzywdzie
Zespół Szkół w Izdebnie
Zespół Szkół w Starym Pilczynie
Zamówienia publiczne
Plany Zamówień Publicznych
Ogłoszenia Przetargowe
Zapytania Ofertowe
Inne
Oświadczenia majątkowe
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie
Przetargi
Zapytania ofertowe
Konsultacje społeczne
Konkursy
Nabór kandydatów
Oferty inwestycyjne
Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe
Petycje
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Sprawdź stan sprawy
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Programy / Strategie strona główna 

Programy / Strategie
RAPORT z wykonania Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Łaskarzew na lata 2014-2018

RAPORT za lata 2014-2015

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:20:07, wprowadzający: Mariusz Paziewski, autor: Aneta Długosz
RAPORT z wykonania Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Łaskarzew

RAPORT za lata 2012-2013

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:17:37, wprowadzający: Mariusz Paziewski, autor: Dorota Paziewska
PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminy Łaskarzew na
lata 2016-2025

PROJEKT Strategii Rozwoju

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 14:16:14, wprowadzający: Mariusz Paziewski, autor: Sylwia Szopa
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaskarzew
na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 2018-2022

Program Ochrony Środowiska

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 12:13:41, wprowadzający: Mariusz Paziewski, autor: Dorota Paziewska
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Łaskarzew na lata 2013 - 2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 12:05:30 Informację zaktualizowano 2015-07-07 12:13:15, wprowadzający: Mariusz Paziewski, autor: Dorota Paziewska
wersja do druku