Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Łaskarzew  www.laskarzew.pl
Dane
Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójt
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
WYBORY
Podatki i opłaty
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Programy / Strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Bilanse
Jednostki organizacyjne i instytucje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Dom Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej
Szkoła Podstawowa w Krzywdzie
Zespół Szkół w Izdebnie
Zespół Szkół w Starym Pilczynie
Zamówienia publiczne
Plany Zamówień Publicznych
Ogłoszenia Przetargowe
Zapytania Ofertowe
Inne
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
Tablica ogłoszeń
Przetargi
Zapytania ofertowe
Konsultacje społeczne
Konkursy
Nabór kandydatów
Oferty inwestycyjne
Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe
Petycje
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Sprawdź stan sprawy
Ochrona danych osobowych
Klauzule informacyjne RODO
Inspektor Ochrony Danych
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
Uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pod linię elektroenergetyczną
110kV „Kozienice – Garwolin” dla części
obrębów geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn,
Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew

Uzasadnienie oraz Podsumowanie

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:12:09, wprowadzający: Mariusz Paziewski
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod
linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice
– Garwolin” dla części obrębów
geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn,
Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew

Projekt tekstu Planu

Rysunek Planu - arkusz 1

Rysunek Planu - arkusz 2

Rysunek Planu - arkusz 3

Rysunek Planu - arkusz 4

Rysunek Planu - arkusz 5

Rysunek Planu - arkusz 6

Rysunek Planu - arkusz 7

Rysunek Planu - arkusz 8

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunki Prognozy - arkusze 1 - 8

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 09:17:06 Informację zaktualizowano 2014-12-29 09:37:03, wprowadzający: Mariusz Paziewski
Obwieszczenie
 wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię energetyczną 110 kV "Kozienice - Garwolin" dla części obrębów geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 08:36:37 Informację zaktualizowano 2014-12-17 09:26:42, wprowadzający: Mariusz Paziewski
Obwieszczenie
 wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łaskarzew
Obowiązuje od: 2009-10-01   Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 12:18:23 Informację zaktualizowano 2014-12-17 08:38:23, wprowadzający: Mariusz Paziewski, autor: Bogdan Nowak

zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Łaskarzew

Uchwała Nr XXXIV/130/10 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 02.02.2010r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/130/10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/130/10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/130/10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/130/10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/130/10 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-16 11:52:00 Informację zaktualizowano 2014-12-17 08:30:48, wprowadzający: Mariusz Paziewski
wersja do druku