Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Łaskarzew  www.laskarzew.pl
Dane
Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójt
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
WYBORY
Podatki i opłaty
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Programy / Strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Sprawozdania finansowe
Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Jednostki organizacyjne i instytucje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Dom Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej
Szkoła Podstawowa w Krzywdzie
Zespół Szkół w Izdebnie
Zespół Szkół w Starym Pilczynie
Zamówienia publiczne
Plany Zamówień Publicznych
Ogłoszenia Przetargowe
Zapytania Ofertowe
Inne
Oświadczenia majątkowe
Tablica ogłoszeń
Przetargi
Zapytania ofertowe
Konsultacje społeczne
Konkursy
Nabór kandydatów
Oferty inwestycyjne
Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe
Petycje
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Sprawdź stan sprawy
Ochrona danych osobowych
Klauzule informacyjne RODO
Inspektor Ochrony Danych
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rejestry i ewidencje strona główna 

Rejestry i ewidencje
Rejestr jednostek pomocniczych Gminy Łaskarzew
 Rejestr jednostek pomocniczych
Data wprowadzenia informacji 2014-09-17 14:27:07 Informację zaktualizowano 2014-09-17 14:28:23, wprowadzający: Mariusz Paziewski, autor: Elżbieta Jaworska
Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Łaskarzew
 Rejestr jednostek organizacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2014-09-17 14:26:05 Informację zaktualizowano 2014-09-17 14:28:11, wprowadzający: Mariusz Paziewski, autor: Elżbieta Jaworska
Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie ochrony
przed zwierzętami bezdomnymi

Zezwolenia w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Łaskarzeww zakresie ochrony przed zwierzetami bezdomnymi/prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt/grzebowiska/spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-06 13:42:11, wprowadzający: Dorota Długosz, autor: Marian Janisiewicz
Ewidencja udzielonych zezwoleń na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróznianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-06 13:29:29, wprowadzający: Dorota Długosz, autor: Marian Janisiewicz
Rejestr działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komulanych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Łaskarzew

5/2013 z dnia 20.08.2013r.

4/2013 z dnia 18.06.2013r.

3/2013 z dnia 19.02.2013r.

2/2013 z dnia 23.01.2013r.

1/2013 z dnia 09.01.2013r.

6/2012 z dnia 17.12.2012r.

5/2012 z dnia 28.11.2012r.

4/2012 z dnia 29.10.2012r.

3/2012 z dnia 09.07.2012r.

2/2012 z dnia 04.07.2012r.

1/2012 z dnia 30.05.2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-19 14:39:02 Informację zaktualizowano 2014-06-06 13:24:26, wprowadzający: Dorota Długosz, autor: Dorota Długosz
Rejestr Instytucji Kultury prowadzonych przez
Gminę Łaskarzew

Rejestr Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Łaskarzew

Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie

Księga Rejestrowa Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-18 14:20:00 Informację zaktualizowano 2014-06-06 13:24:18, wprowadzający: Dorota Długosz, autor: Elżbieta Jaworska
wersja do druku