Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Łaskarzew  www.laskarzew.pl
Dane
Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójt
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
° Protokoły z sesji Rady
° Informacje o terminach sesji
Komisje
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
WYBORY
Podatki i opłaty
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Programy / Strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Sprawozdania finansowe
Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Jednostki organizacyjne i instytucje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Dom Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej
Szkoła Podstawowa w Krzywdzie
Zespół Szkół w Izdebnie
Zespół Szkół w Starym Pilczynie
Zamówienia publiczne
Plany Zamówień Publicznych
Ogłoszenia Przetargowe
Zapytania Ofertowe
Inne
Oświadczenia majątkowe
Tablica ogłoszeń
Przetargi
Zapytania ofertowe
Konsultacje społeczne
Konkursy
Nabór kandydatów
Oferty inwestycyjne
Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe
Petycje
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Sprawdź stan sprawy
Ochrona danych osobowych
Klauzule informacyjne RODO
Inspektor Ochrony Danych
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada strona główna 

Rada
  Jerzy Błachnio - Przewodniczący Rady Gminy
  Marzena Getka
  Teresa Kondej
  Milena Kopik
  Agnieszka Kowalska - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  Krystyna Kuc
  Monika Markowska
  Jerzy Rękawek
  Gabriel Wasilka
  Maciej Krzysztof Wróbel
  Jacek Marek Wysocki
  Krzysztof Artur Wysocki
  Anna Zackiewicz
  Wojciech Zackiewicz
  Józef Żak

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-03-28 12:41:52 Informację zaktualizowano 2018-11-27 14:14:07, wprowadzający: Mariusz Paziewski

Zobacz:
 Protokoły z sesji Rady .  Informacje o terminach sesji . 
wersja do druku