Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Łaskarzew  www.laskarzew.pl
Dane
Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójt
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Sołectwa
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia
WYBORY
Podatki i opłaty
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Programy / Strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Bilanse
Jednostki organizacyjne i instytucje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Dom Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej
Szkoła Podstawowa w Krzywdzie
Zespół Szkół w Izdebnie
Zespół Szkół w Starym Pilczynie
Zamówienia publiczne
Plany Zamówień Publicznych
Ogłoszenia Przetargowe
Zapytania Ofertowe
Inne
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
Tablica ogłoszeń
° Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie, decyzje 2019
° Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie, decyzje 2018
° Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie 2017
° Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia 2016
° Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia 2015
° Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia 2014
° Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia 2013
Przetargi
Zapytania ofertowe
Konsultacje społeczne
Konkursy
Nabór kandydatów
Oferty inwestycyjne
Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe
Petycje
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Sprawdź stan sprawy
Ochrona danych osobowych
Klauzule informacyjne RODO
Inspektor Ochrony Danych
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń strona główna 

Tablica ogłoszeń

Zobacz:
   Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie, decyzje 2019
   Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie, decyzje 2018
   Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie 2017
   Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia 2016
   Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia 2015
   Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia 2014
   Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia 2013
wersja do druku