Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
2023-03-01 12:50:51
Konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego z zakresu: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.: 1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach s  ...więcej

Sprawozdanie
2023-03-01 12:34:06
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na   ...więcej

Sprawozdanie
2023-03-01 12:30:22
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na   ...więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
2022-02-11 15:45:47
OGŁOSZENIEotwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.: 1  ...więcej

Sprawozdanie
2021-03-02 11:26:48
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na   ...więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
2021-02-11 15:22:04
Konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.: 1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach s  ...więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
2020-01-21 15:57:19
Konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.: 1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach s  ...więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
2019-01-25 14:32:49
Konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.: 1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach s  ...więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
2018-01-16 10:34:21
Konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.: 1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach s  ...więcej

Wybór ofert złożonych w konkursie na realizację w roku 2017 zadań publicznych
2017-03-08 13:32:44
1. Zadania z zakresu kultury fizycznej: - współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu; - współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów spor  ...więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu:
2017-02-03 13:21:33
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.: 1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu; 2) współorganizowanie i organizowanie zawodów, tur  ...więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
2016-11-22 11:00:01
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Program Klub 2016 Załącznik:  ...więcej

Wybór ofert złożonych w konkursie na realizację w roku 2016 zadań publicznych z zakresu:
2016-06-30 10:41:50
kultury fizycznej – na współorganizowanie  i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i  ...więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych z zakresu:
2016-06-02 13:17:05
kultury fizycznej – na współorganizowanie  i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i  ...więcej

Wybrana oferta złożona na wniosek na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.
2015-03-12 13:08:47
  ...więcej

Pokazano 1 - 15 z 15