Zagospodarowanie przestrzenne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod
linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice
– Garwolin” dla części obrębów
geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn,
Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew

Projekt tekstu Planu

Rysunek Planu - arkusz 1

Rysunek Planu - arkusz 2

Rysunek Planu - arkusz 3

Rysunek Planu - arkusz 4

Rysunek Planu - arkusz 5

Rysunek Planu - arkusz 6

Rysunek Planu - arkusz 7

Rysunek Planu - arkusz 8

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunki Prognozy - arkusze 1 - 8

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-12-29 09:17:06 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:37:03.
Data wprowadzenia: 2014-12-29 09:17:06
Data modyfikacji: 2014-12-29 09:37:03
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski
« powrót