bip.laskarzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.laskarzew.pl
Ogłoszenia Przetargowe strona główna 

Ogłoszenia Przetargowe
RI.271.19.2019

Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów – Izdebno w km 0+280 ÷ 1+015

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar/obmiar robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Oczyszczenie i skropienie

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa ścieralna/

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Nawierzchnia z betonu asfaltowego /warstwa wiążąca i wyrównawcza/

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Pobocze utwardzone kruszywem łamanym

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2019-07-10 14:59:52 | Data modyfikacji: 2019-08-20 15:31:03.

Zobacz:
 Ogłoszenia archiwalne . 
Data wprowadzenia: 2019-07-10 14:59:52
Data modyfikacji: 2019-08-20 15:31:03
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.laskarzew.pl