Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.laskarzew.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-02-07 12:54:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Zapytania Ofertowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-07 12:54
Ja w internecie
Dodano 20190204-zapytanie-ofertowe-jwi.pdf  więcej >
2019-02-07 12:54:20

Aktualizacja informacji w dziale:
Zapytania Ofertowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-07 12:54
Ja w internecie
Usunięto 20190204-zapytanie-ofertowe.pdf  więcej >
2019-02-04 16:23:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Zapytania Ofertowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-04 16:23
Ja w internecie
Aktualizacja 3, Załącznik nr 2 - Oświadczenie  więcej >
2019-02-04 16:00:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Zapytania Ofertowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-04 16:00
Ja w internecie
Dodano 20190204-zal2-oswiadczenie.docx  więcej >
2019-02-04 15:59:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Zapytania Ofertowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-04 15:59
Ja w internecie
Dodano 20190204-zal1-formularz-ofertowy.docx  więcej >
2019-02-04 15:59:20

Aktualizacja informacji w dziale:
Zapytania Ofertowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-04 15:59
Ja w internecie
Dodano 20190204-zapytanie-ofertowe.pdf  więcej >
2019-02-04 15:58:37

Dodanie informacji do działu:
Zapytania Ofertowe

Mariusz Paziewski
autor: Marian Janisiewicz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-04 15:58
Ja w internecie
„Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa mazowieckiego”
działania 3.1 „Działania szkoleniowe na   więcej >
2019-01-31 15:40:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie, decyzje 2019

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-31 15:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Ła
Dodano obwieszczenie_RI673312019_6_31012019.pdf  więcej >
2019-01-31 15:39:30

Dodanie informacji do działu:
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie, decyzje 2019

Mariusz Paziewski
autor: Marian Janisiewicz
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-31 15:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Ła
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na budowie gazociągu średni  więcej >
2019-01-29 11:42:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Plany Zamówień Publicznych

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-29 11:42
Dodano 20190129_plan_zamowien_2019.pdf  więcej >
2019-01-29 11:41:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Plany Zamówień Publicznych

Mariusz Paziewski
autor: Sylwia Szopa
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-29 11:41
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na 2019 rok  więcej >
2019-01-29 11:41:13

Dodanie informacji do działu:
Plany Zamówień Publicznych

Mariusz Paziewski
autor: Sylwia Szopa
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-29 11:41
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na 2018 rok  więcej >
2019-01-25 14:48:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-25 14:48
Ogłoszenie otwartego konkursu
Aktualizacja 1, ZARZĄDZENIE Nr 10 z dnia 25 stycznia 2019
roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2  więcej >
2019-01-25 14:47:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-25 14:47
Ogłoszenie otwartego konkursu
Dodano Z_10_WGL_25012019_1823.pdf  więcej >
2019-01-25 14:46:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-25 14:46
Ogłoszenie otwartego konkursu
Aktualizacja 2, OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert  więcej >
2019-01-25 14:46:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-25 14:46
Ogłoszenie otwartego konkursu
Aktualizacja 3, OFERTA realizacji zadania publicznego  więcej >
2019-01-25 14:45:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-25 14:45
Ogłoszenie otwartego konkursu
Aktualizacja 4, OŚWIADCZENIE o niezaleganiu z uiszczaniem
podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne  więcej >
2019-01-25 14:45:37

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2019

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-25 14:45
Aktualizacja 997, Zarządzenie Nr 10 z dnia 25 stycznia 2019
roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w  więcej >
2019-01-25 14:45:05

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2019

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-25 14:45
Aktualizacja 999, Zarządzenie Nr 10 z dnia 25 stycznia 2019
roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w  więcej >
2019-01-25 14:44:12

Aktualizacja informacji w dziale:
rok 2019

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-25 14:44
Dodano Z_10_WGL_25012019_1823.pdf  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 7783
< poprzednie     następne >     100>>     300>>