Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.laskarzew.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-10-11 10:26:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 10:26
RI.271.64.2018
Dodano RB-Z-2017.pdf  więcej >
2018-10-11 10:26:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 10:26
RI.271.64.2018
Aktualizacja 17, Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na
koniec IV kwartału 2017 roku  więcej >
2018-10-11 10:25:52

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 10:25
RI.271.64.2018
Dodano RB-NDS-2017.pdf  więcej >
2018-10-11 10:24:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 10:24
RI.271.64.2018
Dodano RB-N-2017.pdf  więcej >
2018-10-11 10:23:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 10:23
RI.271.64.2018
Dodano RB-28S-2017.pdf  więcej >
2018-10-11 10:22:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 10:22
RI.271.64.2018
Dodano RB-27S-2017.pdf  więcej >
2018-10-11 09:36:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
autor: Marian Janisiewicz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-08 14:14
RI.271.64.2018
Wybór banku udzielającego i obsługującego
długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.264.760 zł
(słownie złotych: jeden milion dwieście s  więcej >
2018-10-11 09:36:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 09:36
RI.271.64.2018
Aktualizacja 3, Uchwała Rady Gminy Łaskarzew - w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego  więcej >
2018-10-11 09:36:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 09:36
RI.271.64.2018
Dodano Uchwala_RG_zmiany_WPF_2018.pdf  więcej >
2018-10-11 09:34:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 09:34
RI.271.64.2018
Aktualizacja 13, Uchwała Rady Gminy Łaskarzew - w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok  więcej >
2018-10-11 09:34:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 09:34
RI.271.64.2018
Aktualizacja 12, Uchwała RIO - opinia o możliwości
spłaty kredytu długoterminowego  więcej >
2018-10-11 09:34:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 09:34
RI.271.64.2018
Aktualizacja 11, Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji  więcej >
2018-10-11 09:34:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 09:34
RI.271.64.2018
Aktualizacja 10, Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce /
deficycie  więcej >
2018-10-11 09:34:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 09:34
RI.271.64.2018
Aktualizacja 9, Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych  więcej >
2018-10-11 09:34:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 09:34
RI.271.64.2018
Aktualizacja 8, Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu
wydatków budżetowych  więcej >
2018-10-11 09:34:13

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 09:34
RI.271.64.2018
Aktualizacja 7, Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu
dochodów budżetowych  więcej >
2018-10-11 09:34:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 09:34
RI.271.64.2018
Aktualizacja 6, Uchwała RIO - opinia o informacji o
przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018
roku  więcej >
2018-10-11 09:33:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 09:33
RI.271.64.2018
Aktualizacja 5, Uchwała RIO - opinia o sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2017 rok  więcej >
2018-10-11 09:33:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 09:33
RI.271.64.2018
Aktualizacja 4, Uchwała RIO - opinia o projekcie budżetu
na 2018 rok  więcej >
2018-10-11 09:33:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia Przetargowe

Mariusz Paziewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 09:33
RI.271.64.2018
Aktualizacja 5, Uchwała RIO - opinia o projekcie budżetu
na 2018 rok  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 7668
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>