ZF.271.25.2023
2023-12-20 13:16:31
Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2024 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew  ...więcej

ZF.271.10.2023
2023-05-09 15:44:46
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w 2023 roku  ...więcej

ZF.271.9.2023
2023-03-30 12:19:29
Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Melanów  ...więcej

PP.271.1.2023.AG
2023-03-20 14:03:46
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Łaskarzew w 2023 roku  ...więcej

ZF.271.20.2022
2022-12-16 10:22:25
Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2023 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew  ...więcej

ZF.271.16.2022
2022-11-28 09:52:08
Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej pod budowę oczyszczalni ścieków w m. Dąbrowa  ...więcej

ZF.271.14.2022
2022-11-08 14:32:41
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścieniec – III etap  ...więcej

ZF.271.4.2022
2022-05-06 15:42:29
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w 2022 roku  ...więcej

2022-02-15 11:38:26
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt.: "Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew" realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach śro  ...więcej

ZF.271.46.2021
2021-12-21 13:21:38
Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2022 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew  ...więcej

2021-12-10 11:35:14
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt.: "Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew"  ...więcej

ZF.271.32.2021
2021-08-05 16:09:18
Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Rowska w kierunku stacji PKP  ...więcej

ZF.271.31.2021
2021-08-05 16:04:15
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Izdebno-Kolonia  ...więcej

ZF.271.29.2021
2021-08-05 14:25:31
Wykonanie map do celów projektowych dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łaskarzew - etap I”  ...więcej

ZF.271.28.2021
2021-08-03 07:37:50
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Łaskarzew w 2021 roku  ...więcej

ZF.271.27.2021
2021-08-03 07:34:26
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w 2021 roku  ...więcej

ZF.271.24.2021
2021-07-23 08:23:44
Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipniki  ...więcej

ZF.271.23.2021
2021-07-23 08:16:14
Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Budach Krępskich  ...więcej

ZF.271.22.2021
2021-07-23 08:09:22
Wykonanie instalacji grzewczej – gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Uścieńcu  ...więcej

ZF.271.22.2021
2021-07-07 12:54:12
Wykonanie instalacji grzewczej – gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Uścieńcu  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 121
następne