2017-10-25 13:51:54
Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew  ...więcej

2017-10-25 13:51:09
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie  ...więcej

2017-10-25 13:49:56
Modernizacja drogi „Droga gminna Nr 130627W Kacprówek-Gąsów”  ...więcej

2017-10-25 13:48:33
Termomodernizacja budynków ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa  ...więcej

2017-10-25 13:47:54
Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki  ...więcej

2017-10-25 13:46:55
Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2014 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew  ...więcej

2017-10-25 13:45:59
Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łaskarzew, położonej w miejscowości Wola Rowska  ...więcej

2017-10-25 13:44:49
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324W Budel – Izdebno w m. Izdebno-Kolonia w km 1+875 – 2+300  ...więcej

2017-10-25 13:44:07
Remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie  ...więcej

2017-10-25 13:43:35
Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie  ...więcej

2017-10-25 13:42:53
Modernizacja drogi gminnej Nr 130604W w m. Leokadia  ...więcej

2017-10-25 13:41:04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to  ...więcej

2017-10-25 13:39:53
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to  ...więcej

2017-10-25 13:38:43
Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej grunty rolne Gminy Łaskarzew  ...więcej

2017-10-25 13:37:45
Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”  ...więcej

2017-10-25 13:36:34
Modernizacja drogi gminnej Nr 130617W w m. Budel  ...więcej

2017-10-25 13:31:42
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku - II Przetarg  ...więcej

2017-10-25 13:21:30
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku  ...więcej

2017-10-25 13:20:32
Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew  ...więcej

2017-10-25 13:19:30
Dostawa paliwa, oleju napędowego oraz akcesoriów samochodowych dla potrzeb Gminy w 2013 r.  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 54
poprzednie     następne