Ogłoszenia Przetargowe

RI.271.5.2018

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścieniec

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót - zaktualizowany

Projekty

Informacja z otwarcia ofert - 27.02.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 02.03.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 14.03.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:40:48 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:19:18.

Zobacz:
 Ogłoszenia archiwalne . 
Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:40:48
Data modyfikacji: 2018-03-14 15:19:18
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski
« powrót