Ogłoszenia Przetargowe

RI.271.1.2018

Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Projekty

Wyjaśnienia treści SIWZ - 19.01.2018

Informacja z otwarcia ofert - 29.01.2018

Informacja o wyborze oferty - 09.02.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.02.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:13:53 | Data modyfikacji: 2018-02-20 15:24:05.

Zobacz:
 Ogłoszenia archiwalne . 
Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:13:53
Data modyfikacji: 2018-02-20 15:24:05
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski