Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Wybór ofert złożonych w konkursie na
realizację w roku 2017 zadań publicznych

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej:

- współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;

- współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- zachowanie lokalnego dziedzictw kulturowego poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze gminnym, kultywujących tradycje regionalne,

- promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.


Załącznik:

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:32:44 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:37:52.
Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:32:44
Data modyfikacji: 2017-03-08 13:37:52
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski
« powrót