Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Wybór ofert złożonych w konkursie na
realizację w roku 2016 zadań publicznych z
zakresu:
  1. kultury fizycznej – na współorganizowanie  i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  2. kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – na promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.


Załącznik:

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:41:50 | Data modyfikacji: 2016-06-30 11:52:10.
Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:41:50
Data modyfikacji: 2016-06-30 11:52:10
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski
« powrót