Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację w roku 2016 zadań publicznych z
zakresu:
  1. kultury fizycznej – na współorganizowanie  i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  2. kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – na promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.


Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego - wersja .doc

Oferta realizacji zadania publicznego - wersja .pdf

Zarządzenie Nr 90 z dnia 2 czerwca 2016 roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2016-06-02 13:17:05 | Data modyfikacji: 2016-06-02 14:33:55.
Data wprowadzenia: 2016-06-02 13:17:05
Data modyfikacji: 2016-06-02 14:33:55
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski
« powrót