Zawiadomienia o wyborze ofert


Zobacz:
 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku .  Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew" .  Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki .  Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2014 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew .  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324W Budel – Izdebno w m. Izdebno Kolonia w km 1+875 – 2+300 .  Remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie .  Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku - II Przetarg .  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew - Etap III .  Dostawa paliwa, oleju napędowego oraz akcesoriów samochodowych dla potrzeb Gminy w 2013 r. .  Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Łaskarzew pobieranych przez kierowców w stacji paliw w okresie 2013/2014 .  Modernizacja drogi gminnej Nr 3662018 Lewików-Lipniki .  Remont pomieszczeń Urzędu Gminy .  Odwodnienie budynku Szkoły w Izdebnie .  Budowa parkingu na terenie Zespołu Szkół w Starym Pilczynie .  Sprzedaż i dostawa sprzętu dydaktycznego do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. "Uczymy się, bawimy i rozwijamy" . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: