Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych


Zobacz:
 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018 .   Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.534.310 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  .  Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów .  Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka .  Przebudowa drogi w miejscowości Wola Rowska .  Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów  .  Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .  Remont świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku .  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji .  Zakup wraz z dostawą, instalacją, serwisem i modernizacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew"  .  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III” - dokończenie inwestycji .  Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew .  Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie .  Modernizacja drogi "Droga gminna Nr 130627W Kacprówek-Gąsów" .  Termomodernizacja budynków ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa .  Przebudowa drogi gminnej Nr 130621W w m. Lipniki .  Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2014 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew .  Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łaskarzew, położonej w miejscowości Wola Rowska .  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324W Budel – Izdebno w m. Izdebno Kolonia w km 1+875 – 2+300 .  Remont kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie .  Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie .  Modernizacja drogi gminnej Nr 130604W w m. Leokadia .  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi” .  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi” .  Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej grunty rolne Gminy Łaskarzew .  Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi” .  Modernizacja drogi gminnej Nr 130617W w m. Budel  .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku - II Przetarg  .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku. .  Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew .  Dostawa paliwa, oleju napędowego oraz akcesoriów samochodowych dla potrzeb Gminy w 2013 r. .  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Łaskarzew - Etap III .  Zakup paliw płynnych do pojazdów Gminy Łaskarzew pobieranych przez kierowców w stacji paliw w okresie 2013/2014 .  Modernizacja drogi gminnej nr 3662018 Lewików - Lipniki .  Remont pomieszczeń Urzędu Gminy .  Odwodnienie budynku Szkoły w Izdebnie .  Budowa parkingu na terenie Zespołu Szkół w Starym Pilczynie .  Sprzedaż i dostawa sprzętu dydaktycznego do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. "Uczymy się, bawimy i rozwijamy" .  Usługa edukacyjna w ramach projektu "Indywidualizacja w procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" - "Uczymy się, bawimy i rozwijamy" .  Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-229/11 pn. "Uczymy się, bawimy i rozwijamy" .  Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Izdebnie .  Utworzenie Domów Kultury w Starym Helenowie i Dąbrowie .  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew - Etap II .  Speyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .  Modernizacja drogi gminnej nr 61003 Izdebno Kolonia – Wola Rowska .  Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kolonia Zygmunty i Melanów .  Sieć wodociągowa .  Przyłącza wodociągowe .  Specyfikacje techniczne .  Przedmiar robót .  SIWZ . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: