bip.laskarzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.laskarzew.pl
Konsultacje społeczne strona główna 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Zarządzenie ws. konsultacji spełecznych

Program współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Formularz konsultacji w wersji .pdf

Formularz konsultacji w wersji .doc

Formularz konsultacji w wersji .odt

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu z dnia 18 listopada 2015 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:51:11 | Data modyfikacji: 2017-11-10 11:12:16.
Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:51:11
Data modyfikacji: 2017-11-10 11:12:16
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.laskarzew.pl