Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie
 wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łaskarzew

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Bogdan Nowak | Data wprowadzenia: 2009-10-01 12:18:23 | Data modyfikacji: 2014-12-17 08:38:23.
Data wprowadzenia: 2009-10-01 12:18:23
Data modyfikacji: 2014-12-17 08:38:23
Autor: Bogdan Nowak
ObowižEzuje od: 2009-10-01
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski
« powrót